Dzięki współpracy Uniwersytetu Nawarry, a zwłaszcza grupy CRYF (Ciencia, Razón y Fe), założonej przez ks. prof. Mariana Artigasa, a Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego profesorem i prodziekanem jest ks.dr hab. Piotr Roszak ( absolwent i wieloletni pracownik naukowy UDEN) powstało pismo Scientia et Fides

Ksiądz Piotr Roszak opowiada o tym projekcie:

Jak wskazuje łaciński tytuł pisma Scientia et Fides jego tematyka porusza relację między nauką i wiarą. Utarło się, nacechowane sporą dawką ideologii pozytywistycznej, przekonanie, że nauka stawia pod ścianą religię, która w obliczu sukcesów wiedzy i technologii skazana jest na powolne wymieranie i marginalną rolę w społeczeństwie. Wielu twierdzi, że sypią się na naszych oczach budowane przez religie wizje świata. To jednak nie jest obraz prawdziwy, bo pogłębione rozważanie nad tym czym jest nauka, na czym polega jej metoda, pokazuje coś dokładnie przeciwnego.

Myślę, że jest to pismo skierowane do wszystkich, którzy chcą zorientować się w kierunkach najnowszych badań i ich etycznych konotacji, a także powiązań i zależności między nauką a chrześcijańską wiarą. Wśród poruszanych zagadnień znajdziemy choćby kwestie poświęcone temu, czy mózg i badania nad nim czynią niepotrzebnym pojęciem duszy, jak się to może niektórym wydawać? Jaki był wpływ chrześcijaństwa na rozwój nauki, na czym polega racjonalność wiary i to, że nauka nigdy nie może, z racji swej własnej metody, wypowiadać się definitywnie na temat Boga. W gruncie rzeczy interesuje nas dialog z szeroko rozumianymi naukami szczegółowymi, głównie przyrodniczymi, dla których relacja z teologią jest twórczym dialogiem, rodzącym syntezę.

Więcej o tym projekcie znajdziecie pod linkiem: http://opusdei.pl/pl-pl/article/pismo-scientia-et-fides/

Czasopismo jest dostępne bezpłatnie na platformie czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Furca.org