Pod koniec 2016 r. Wydziały Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podpisały umowę w ramach europejskiego programu Erasmus o wymianie studentów i profesorów. W ramach tej wymiany już w marcu 2017 r. ks. Piotr Ryguła, prof. UKSW wygłosił wykłady dla studentów I roku Wydziału Prawa Kanonicznego UN na temat szkoły prawa w Bolonii a w ramach seminarium dla Profesorów wykład na temat polskiego prawa małżeńskiego w okresie II Rzeczypospolitej.

Z kolei w maju dwóch profesorów prawa z Uniwersytetu Nawarry (prof. María Blanco z Wydziału Prawa i ks. prof. Jorge Otaduy z Wydziału Prawa Kanonicznego) wygłosiło referaty na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie w ramach międzynarodowego sympozjum organizowanego przez Katedrę Prawa Polskiego na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. W sympozjum zatytułowanym „Rozdział państwo-Kościół w Europie. Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego” Hiszpanię reprezentowała ponadto prof. Aurora López Medina z Uniwersytetu w Huelvie, a Polskę profesorowie: Wacław Uruszczak (UJ Kraków), Hanna Suchocka (UAM Poznań), ks. Piotr Stanisz (KUL Lublin), ks. Krzysztof Warchałowski (UKSW Warszawa) i organizator sympozjum ks. Piotr Ryguła (UKSW Warszawa).

Furca.org