Natura” czyli inaczej przyroda to podstawowe pojęcie nauki a metafizyka natury to jej rozpatrywanie pod kontem filozofii. Natura stanowi przedmiot studiów naukowych daje wsparcie poznawczo naturalistyczne i odnosi dużą rolę na poziomie praktycznym jak i technologicznym.

Perspektywa dzisiejsza dominująca w nauce nadaje większe znaczenie przestrzeni poznawczej niż tej metafizycznej. Konferencja to propozycja dyskusji na temat odkrycia przestrzeni metafizycznych Natury, za pomocą dialogu pomiędzy filozofami z różnych obszarów tradycji: filozofii nauki o tradycji analitycznej, filozofii rozumu, filozofii metafizycznej Arystotelesa i filozofii tomistycznej. Wszystkie one mogą pomóc nam w zrozumieniu sensu metafizyki natury oraz ich wymiarów.

Komitet Organizacyjny
Rev. Prof. Rafael Martínez
Rev. Prof. Stephen L. Brock
Prof. Thérèse Scarpelli Cory
Prof. Nicholas J. Teh
Dott. Sergio Destito

Furca.org