Niezwykły pomysł ewangelizacyjny opracował ks.dr Witold Dorosz proboszcz parafii Wieniec w Diecezji Włocławskiej (absolwent UDEN). Była to jego odpowiedz na nauczanie papieża Franciszka na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie: „Róbcie raban”.

Początkowo miało być kilka celebracji w terenie, przy kapliczkach, ale stopniowo to się zmieniało. Podczas sierpniowego spotkania zrodził się kolejny pomysł.

Ojciec Jacek Dubel CSsR (Congregatio Sanctissimi Redemptoris) i o. Maciej Ziębiec, CSsR – misjonarz miłosierdzia wraz z ks. proboszczem z Wieńca postanowili zrobić na ciężarówce Platformę Miłosierdzia i ruszyć nią w teren.

Tygodnik „Idziemy” nr 40 z 02.10.2016 r.

Furca.org