BEATYFIKACJA CARLA ACUTISA W ASYŻU

Dnia 10 października 2020 roku dwaj studenci z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża: Ks. Piotr Staryszak z Rzeszowa i Ks. Paweł Rybka z Bydgoszczy uczestniczyli w uroczystościach beatyfikacyjnych bł. Carla Acutisa w Asyżu. Tak relacjonują to wydarzenie: „Już w drodze pociągiem z Rzymu do Asyżu spotkaliśmy wiele młodych osób. Towarzyszył im śpiew i radość. W żaden sposób nie przeszkadzały im w tym maseczki zasłaniające twarz. Po przyjeździe wraz z innymi pątnikami czekaliśmy w kolejce na wydanie nam specjalnej przepustki zezwalającej nam na uczestnictwo w uroczystościach beatyfikacyjnych. Przed wejściem spotkaliśmy młodą Polkę, która pomimo trudności związanych z pandemią przyjechała by wziąć czynny udział w tym wydarzeniu. Opowiedziała nam, co zachwyciło ją w osobowości młodego Carla. 

Uroczystości choć skromne pod względem liczebności wiernych, pokazały nam, że to nie tylko wydarzenie w życiu wspólnoty włoskiej, ale całego Kościoła Powszechnego. Spotkaliśmy wiele osób z różnych krajów europejskich i nie tylko. Cieszymy się, że razem mogliśmy modlić się przed grobem w którym znajduje się ciało nowego błogosławionego. Zawierzaliśmy tam przez wstawiennictwo bł. Carla Acutisa wszelkie prośby otrzymane od naszych przyjaciół i znajomych.

W sposób szczególny też pamiętaliśmy o naszych wspaniałych  dobroczyńcach z Fundacji Rzymskiego Centrum Akademickiego, dzięki którym zostało umożliwione nam studiowanie w „Wiecznym Mieście”.

 

 

 

 

 

 

Chwilę po rozpoczęciu Mszy Świętej, Kardynała Agostino Vallini odczytał wszystkim zgromadzonym List Apostolski Ojca Świętego Franciszka. W ten sposób Czcigodny Sługa Boży Carlo Acutis został ogłoszony całemu Kościołowi błogosławionym.

bł. Carlo Acutisie, módl się za nami!

Opracował ks. Paweł Rybka

Furca.org