Jest takie miejsce, niesamowite… Szymanów.

Zaledwie 50 km od Warszawy i 6 kilometrów od Niepokalanowa znajduje się Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. To miejsce warte odwiedzenia. Siedziba Zgromadzenia i Prywatnego  Liceum Ogólnokształcącego znajduje się w zabytkowym pałacu książąt Lubomirskich o czym przypomina mitra książęca umieszczona na klamkach w zabytkowej części obiektu. We współczesnej części znajduje się Sanktuarium Pani Jazłowieckiej, z kaplicą mieszczącą w swym wnętrzu posąg Najświętszej Maryi Panny dłuta Tomasza Oskara Sosnowskiego, który siostry przywiozły ze sobą po II wojnie światowej, z Jazłowca na Podolu z ówczesnej ich  siedziby macierzystej.

Całe zabudowania otacza przepiękny park w którym wiosną pachną fiołki, jesienią  mienią się różnymi barwami liście, zimą krajobraz jest koronkowy a teraz – latem- przyjemnie skryć się przed spiekotą w cieniu starych drzew. Odwiedzający park goście mogą natknąć się na skaczące po drzewach wiewiórki, zobaczyć zająca i usłyszeć  klekoczące bociany. Bociany swoje miejsce mają nad jeszcze jednym – wartym wymienienia- obiekcie. Otóż siostry prowadzą tu Dom Rekolekcyjno-Formacyjny, nad którym ptaki urządziły sobie gniazdo.  Warto skorzystać z pobytu w tym Domu czy to w ramach indywidualnych rekolekcji lub dni skupienia czy też wspólnotowych ( jak wirus pozwoli). Cicho tu, spokojnie, pięknie. A Siostry codziennie otaczają to miejsce modlitwą.

Opracowała: Izabela Gomza

Furca.org