Ks. bp Damian Bryl, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, został mianowany biskupem kaliskim. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła 25 stycznia 2021 r. w Stolica Apostolska.

Ks. bp Damian Bryl urodził się 10 lutego 1969 r. w Jarocinie.
W latach 1988-1994 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1994 r. w Poznaniu z rąk ks. abp. Jerzego Stroby.
W latach 1994-1996 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej.
W 1996 r. podjął studia specjalistyczne na Universidad de Navarra w hiszpańskiej Pampelunie, ukończone w 1999 r. doktoratem z teologii.
Po powrocie do Polski (1999), został spowiednikiem, a od 2001 r. ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W latach 1999-2001 pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii Bożego Ciała w Poznaniu.
Posługę w seminarium duchownym łączył z pracą redakcyjną w miesięczniku „Katecheta” (do 2006).
W latach 2006-2010 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dnia 13 lipca 2013 r. papież Franciszek mianował go biskupem tytularnym Suliana i biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Sakrę biskupią przyjął 8 września 2013 r. Jako swoją dewizę biskupią przyjął słowa z Drugiego Listu do Koryntian: Caritas Christi urget nos („Miłość Chrystusa przynagla nas”).
W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji Duchowieństwa i Rady ds. Rodziny.
W sierpniu 2020 r. został wybrany członkiem rady stałej Konferencji Episkopatu Polski.

„Chciałbym tej części Kościoła, którą nazywamy diecezją kaliską, jak najlepiej służyć. Chciałbym być dobrym pasterzem dla tej wspólnoty, pasterzem, który idzie na przedzie, aby odkrywać drogę, aby słuchać i być blisko, ale też pasterzem, który czasami idzie z tyłu, aby rozglądać się za tymi wszystkimi, którzy słabują i oddalają się od wspólnoty, by ich przygarnąć i im towarzyszyć. To zadanie jest odpowiedzialne i wymagające, dlatego dziękując wszystkim za życzliwość, proszę o modlitwę i wsparcie „- powiedział tuż po ogłoszeniu swojej nominacji biskup Damian Bryl.

Nowy biskup kaliski złożył pierwszą oficjalną wizytę w Kaliszu, która rozpoczęła się od modlitwy w kaliskim sanktuarium św. Józefa.
Módlmy się za duszpasterskie owoce w jego nowej pracy w służbie Kościoła.

Furca.org