Ks. Piotr Żuber (ur. 1988), kapłan archidiecezji wrocławskiej, studia w Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie rozpoczął w roku 2015. Pomyślny wynik egzaminu licencjackiego (2018) umożliwił mu rozpoczęcie studiów doktoranckich, zakończonych obroną pracy doktorskiej (26 II 2021 r.) pt. „Wpływ mentalności rozwodowej na ważność małżeństwa w świetle jurysprudencji Roty Rzymskiej (1983-2013)”[1].

Mam na myśli plagę rozwodów ‒ to jedne z pierwszych słów obrony księdza-doktoranta z Wrocławia. Zjawisko, które uczynił przedmiotem swoich badań, nazywa jednym z najsmutniejszych we współczesnym świecie Zachodu i podkreśla, że główną przyczyną obserwowanej dziś mentalności rozwodowej jest nieznajomość jednego z dwóch lub obu pryncypiów: prawdziwej struktury małżeństwa i niemożności modyfikacji przedmiotu zgody małżeńskiej.

Photo: Ks. Ł. Pawicki

Prawo nie wymaga wiedzy technicznej na temat zgody małżeńskiej lub jej przedmiotu. Nie dąży, aby małżonkowie byli w stanie opisać wszystkie właściwości węzła małżeńskiego. Wystarczy jednak «poślubić się tak, jak chce tego Kościół» lub przynajmniej «poślubić się naprawdę», to znaczy zgodnie z naturalnym wzorem małżeństwa. Problem pojawia się wtedy, gdy do wspomnianej już ignorancji na temat istotnych elementów małżeństwa dodaje się idee radykalnie sprzeczne z jego prawdziwymi właściwościami. Dzieje się to wówczas, gdy nupturienci usiłują dostosować małżeństwo do samych siebie ‒ dodaje.

Tezę na temat wpływu jaki mentalność rozwodowa ma na ważność i na samo pojmowanie małżeństwa w ogóle Ks. Dr P. Żuber formułuje na podstawie opublikowanych dekretów i wyroków sądowych Trybunału Roty Rzymskiej. Poza tekstami orzecznictwa nie zabrakło też bibliografii przedmiotu na temat zgody małżeńskiej, jej wad i zjawiska rozwodu w dzisiejszym świecie. Całość wywodu mogłaby ‒ według opinii jednego z członków Komisji Doktorskiej ‒ przybrać postać swego rodzaju vademecum dla prawników.

Promotorem pracy jest Ks. Prof. Juan Ignacio Bañares, profesor zwyczajny Uniwersytetu Nawarry, wykładowca Prawa małżeńskiego i specjalista w zakresie Antropologii filozoficznej, członek Rady Dyrektorów Instytutu Nauk o Rodzinie UNAV oraz Rady naukowej Ius Canonicum. Autor wielu artykułów naukowych i publikacji.

Photo: Ks. Ł. Pawicki

Praca doktorska Ks. Piotra Żubera została zakwalifikowana przez Komisję na poziomie sobresaliente. W oczekiwaniu na publikację rozprawy gratulujemy Księdzu Doktorowi obrony i doceniamy także czas jego intensywnej pracy na wszystkich latach studiów. Ufamy, że zdobyta w Pampelunie wiedza i doświadczenie przysłuży się Kościołowi w naszej Ojczyźnie i na świecie, a wszystkim Wiernym Kościoła wrocławskiego oraz Ofiarodawcom i Dobroczyńcom Fundacji FURCA, dzięki którym możliwym stał się przebieg studiów, składamy serdeczne podziękowanie.

 

Doctor nove Navarrensis, aude. Deum laude. Mater Polonia, gaude!

 

ks. Jarosław Łukaszewski, diecezja elbląska

 [1] Tytuł oryginalny rozprawy: La influencia de la mentalidad divorcista en la validez del matrimonio a la luz de la jurisprudencia de la Rota Romana (1983-2013).

Furca.org