Może się zdarzyć, że zostaniesz zapytany o znaczenie krzyża, zazwyczaj w drewnie, w kształcie litery „T”, który często jest noszony przez franciszkanów. Co oznacza?

TAU jest cytowany w Biblii, jako symbol Boskiego zbawienia, ponieważ ten, który jest oznaczony TAU, zostanie zbawiony: „Pan rzekł do niego: «Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi». Do innych zaś rzekł, tak, iż słyszałem: «Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu! Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni!» I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią”. (Ez 9, 4-6).

Do umiłowania symbolu TAU przez św. Franciszka przyczyniła się mowa papieża Innocentego III wygłoszona podczas otwarcia Soboru Laterańskiego. „TAU jest ostatnią literą alfabetu hebrajskiego, a jego forma przedstawia krzyż dokładnie taki jak krzyż przed przybiciem tabliczki Piłata […]. Ten, kto nosi TAU na swym czole, reprezentuje postępowaniem chwałę krzyża. Nosi TAU dla ukrzyżowania ciała z jego ułomnościami i grzechami.”

Święty Franciszek umiłował ten znak tak bardzo, że swoje listy rozpoczynał lub kończył znakiem TAU: „Franciszek żywił szczególną cześć i przywiązanie do znaku TAU. Często o nim mówił, nim podpisywał listy, które wysyłał” (św. Bonawentura).

Również pierwszym chrześcijanom litera TAU, jako ostatnia litera alfabetu hebrajskiego, odpowiadająca w języku greckim literze omega, przypominała o wypełnieniu objawienia, odkupieniu i paruzji. Bycie opieczętowanym literą TAU oznaczało włączenie w odkupieńczy plan Chrystusa. Z tego powodu mnisi, a w szczególności św. Antoni Opat, są często przedstawiani ze znakiem TAU.

Furca.org