JAŁMUŻNA DLA KSIĘDZA NA WIELKI CZWARTEK  –  WPŁATY MIESIĘCZNE NA STYPENDIUM 

Współczesny świat potrzebuje dobrze wykształconych i uformowanych księży.
Jako chrześcijanin  wiesz zapewne, że  dzisiejszy świat odwraca się od wartości chrześcijańskich, które są podstawą naszej cywilizacji.
Coraz powszechniej atakowane są fundamentalne prawdy o człowieku i jego naturze.
Wielu chrześcijan  jest zagubionych i ulega agresywnym wpływom obcych ideologii.
Inni nierzadko nie mają odwagi przyznać się, że są chrześcijanami.
Nie jest tajemnicą, że aktualnie Kościół w Polsce przeżywa kryzys.
Główne problemy to:

 • postępująca dechrystianizacja społeczeństwa
 • spadek powołań kapłańskich i zakonnych
 • wzrost przypadków porzucania służby kapłańskiej
 • spadek religijności katolików
 • napór religii pogańskich, zwłaszcza na młodzież
 • wrogość otoczenia ateistycznego wobec kościoła i wiernych

Widzimy często, jak ksiądz katolicki staje się obiektem niewybrednych ataków ze strony dużej części wrogiego społeczeństwa, karmionego informacjami spreparowanymi przez wrogie Kościołowi media i instytucje.
Potrzebny jest szeroki front wsparcia ze strony wiernych.
Jednocześnie człowiek  współczesny nierzadko przeżywa kryzys egzystencjalny.
Żyjąc w erze zaawansowanych technologii, na pograniczu świata rzeczywistego i wirtualnego,  człowiek zaczyna się gubić.
Przestaje rozumieć kim jest i po co żyje. Traci z oczu swój cel, to jest zbawienie wieczne. A świat, który go otacza, staje się coraz bardziej pogański.
Świat pogański to świat bez wiary w Boga, Jego Przykazań i sakramentów.
Dlatego teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebna  jest doktryna i nadzieja.
Potrzebni są pasterze, posiadający wiedzę i przygotowanie , aby zmierzyć  się z  wyzwaniami współczesnego świata.
Potrzebni są wierni, gotowi do obrony wartości chrześcijańskich.
Czy zastanawiałeś się, w jaki sposób Ty jako świecki chrześcijanin możesz zaangażować się w obronę wartości chrześcijańskich, z którymi się utożsamiasz?
To proste. ​Możesz przyłączyć się do nas.​
Kim jesteśmy?  Grupą kilkunastu osób – ludzi różnych zawodów –   i podjęliśmy konkretne działanie.
W 2014 roku założyliśmy Fundację Rzymskiego Centrum Akademickiego FURCA, ponieważ zauważyliśmy, że najlepsze co możemy zrobić, to aktywnie wesprzeć tych, którzy są na pierwszej linii propagandowej konfrontacji, czyli księży.
Od 2014 roku zbieramy fundusze na stypendia dla księży i seminarzystów oddelegowanych na PUSC przez swoich biskupów.
Wierzymy, że wszechstronnie wykształceni księża stanowią zarówno duchowe wsparcie, jak i intelektualną siłę – niezbędną, by tworzyć przeciwwagę dla negatywnych trendów i opinii w otaczającej rzeczywistości.
Potrzebują oni, jak nikt inny, solidnej wiedzy i mocnych argumentów merytorycznych, by tłumaczyć Ewangelię współczesnemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku.
Papieski Uniwersytet Św. Krzyża (PUSC), odpowiada na jedną z największych potrzeb świata.
Jego misją jest formowanie księży, którzy będą prowadzić Kościół w XXI wieku.

DOŁĄCZ DO TEJ MISJI!

Dlaczego miałbyś wspierać kształcenie księży z Polski na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie?

PONIEWAŻ

 • Troszczysz się o ​przyszłość Kościoła​, którego fundamentem są jego pasterze,
 • Troszczysz się o ​prawdę​, którą absolwenci PUSC będą przekazywać dalej jako wykładowcy seminariów duchownych, biskupi, wychowawcy przyszłych pokoleń księży,
 • Czujesz ​odpowiedzialność​ za misję Kościoła Powszechnego, którą jest prowadzenie ludzi do Chrystusa. Wymaga to bardzo solidnego przygotowania księży w warstwie doktrynalnej, ludzkiej i duchowej,
 • Chcesz wyrazić ​wdzięczność​ kapłanom za to, że się poświęcili dla ciebie, abyś miał dostęp do skarbów Kościoła, jakimi są Sakramenty,
 • Zabiegasz o własne ​zbawienie​. Aktywne wspieranie księży na drodze do świętości jest naszym ludzkim wkładem, jaki możemy ofiarować Kościołowi, naszej Matce.

Ta troska i ten wysiłek bez wątpienia przyniosą nam zasługę w Niebie.

Papieski Uniwersytet Św. Krzyża
Dla Polski i dla świata w samym sercu Rzymu

Dlaczego PUSC?

 • Papieski Uniwersytet Św. Krzyża, odpowiada na jedną z największych potrzeb świata. Jego misją jest formowanie księży, którzy będą prowadzić Kościół w XXI wieku,
 • Taka jest właśnie misja Uniwersytetu PUSC: dawać księżom i przyszłym biskupom formację i wykształcenie, jakich potrzebują, żeby służyli Kościołowi powszechnemu,
 • Na PUSC księża zdobywają naukę na zajęciach interdyscyplinarnych w zakresie ekonomii, nauk przyrodniczych, filozofii i komunikacji społecznej, w klimacie wielokulturowości,
 • Zdobywają również umiejętności niezbędne dla owocnego dialogu ze współczesnym światem,
 • Uniwersytet reprezentuje wysoki poziom akademicki, połączony z zindywidualizowaną troską o formację ludzką i duchową.

Po powrocie do własnych krajów zdobyte umiejętności pozwalają  księżom skuteczniej realizować zadania jako duszpasterze, pracownicy instytucji kościelnych, wykładowcy lub wychowawcy przyszłych pokoleń księży.

Uniwersytet ma uniwersalny charakter – studenci z 70 krajów i wielu kultur mają szansę na dogłębne poznanie nauczania Kościoła i zagadnień wiary chrześcijańskiej. W zależności od konkretnych potrzeb kościoła lokalnego lub diecezji, księża mogą studiować na jednym z 4 wydziałów oraz w Instytucie Nauk Religijnych:

Wydział Komunikacji Społecznej​ ​- naucza procesów kształtowania opinii publicznej.
Studenci zostają wyposażeni w głęboką wizję teologiczną Kościoła oraz w solidny zasób najnowszych technologii i strategii komunikacyjnych i medialnych. W ten sposób już jako absolwenci będą mogli skutecznie prezentować tę wizję całemu społeczeństwu​.

Wydział Teologii – ​pogłębia wiedzę na temat wiary.
Absolwenci będą coraz pełniej rozumieć powody ich nadziei i dążyć do napełniania chrześcijańskim życiem doczesnych  rzeczywistości.

Wydział Filozofii ​- ​ podkreśla zarówno wymiar metafizyczny prawdy, jak i zrozumienie współczesnego kontekstu antropologicznego i społeczno-kulturowego.
Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę  na temat najbardziej podstawowych pytań człowieka oraz kwestii podnoszonych przez naukę.

Wydział Prawa Kanonicznego – ​ przygotowuje studentów w dziedzinie głębokiej teoretycznej i praktycznej znajomości prawa kościelnego.
Absolwenci rozwijają umiejętności z zakresu prawa razem z wrażliwością duszpasterską, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań praktyki prawnej wśród ludu Bożego.

Instytut Nauk Religijnych – ​ prowadzi formację teologiczną wiernych świeckich i księży, poprzez systematyczne badania naukowe i doktryny katolickiej.
W ten sposób przygotowuje duszpasterzy i świeckich do różnych działań apostolskich w społecznościach lokalnych.

Studium języków obcych – ​Studenci mają szansę nauczyć się języków klasycznych jak i współczesnych.

Dodatkowym atutem jest lokalizacja uniwersytetu​ – ​ ​w samym centrum Rzymu, sercu chrześcijaństwa. Dzięki temu studenci doświadczają bliskości Ojca Świętego i jedności Kościoła.

Absolwenci Uniwersytetów PUSC i UNAV

W ciągu ostatnich 25 lat ponad 200 polskich księży ukończyło studia na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie (PUSC)  i Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (UNAV). Przez te lata otrzymywali wsparcie finansowe w postaci stypendiów od zagranicznych darczyńców, głównie z Niemiec i Hiszpanii.
Niemal wszyscy absolwenci wrócili po studiach do kraju by służyć Kościołowi w Polsce.

Absolwenci PUSC – Świadectwa

Ks. Tomasz Lis
Ukończył studia specjalistyczne na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie na wydziale Komunikacji Instytucjonalnej w 2006 r.
Rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu oraz kierownik oddziału sandomierskiego Gościa Niedzielnego

 

Wspomnienia ze studiów
Wydział Komunikacji Społecznej i Instytucjonalnej to pełne wyzwań studia. Trafia się w świat mediów, informacji, techniki i technologii przekazu. Każdy przedmiot to zupełna nowość. Z punktu dzisiejszej mojej pracy w diecezji bardzo cenne były zajęcia z dziennikarstwa prasowego czy też z komunikowania w sytuacjach kryzysowych. Od początku podkreślano, że dziennikarstwa nie poznaje się w teorii tylko w praktyce, dlatego pod okiem wytrawnych dziennikarzy szlifowaliśmy nasze, początkowo nieudolne, pisanie pierwszych informacji, newsów, artykułów opinii, reportaży czy felietonów. Dużą pomocą były zajęcia w studiach radiowych i telewizyjnych przygotowanych w specjalnym budynku uniwersytetu. Tam pod okiem radiowców i techników telewizyjnych musieliśmy realizować pierwsze audycje radiowe i programy telewizyjne.  

Ks. Dariusz Gronowski
Studiował na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie na Wydziale Komunikacji Społecznej Instytucjonalnej. Obecnie wykładowca teorii komunikacji na PUSC.
Postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty    

 

Wspomnienia ze studiów
Studiowałem na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie na Wydziale Komunikacji
Społecznej Instytucjonalnej. Rzym to wyjątkowe środowisko akademickie, które jest w stanie poszerzyć horyzonty patrzenia na Kościół i świat, odkryć różnorodność, a jednocześnie wspólnotę i bliskość między wierzącymi z całego globu.
Odkryłem też szybko, jak wyjątkowy jest nasz nieduży wydział i jak wybitni fachowcy przekazują na nim wiedzę studentom. Bóg był dla mnie łaskawy, że posłał mnie w to miejsce. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie stypendium, które dało mi możliwość odbycia tych studiów.  

Ks. Lucjan Chronchol 
Ukończył w 2011 r. studia specjalistyczne z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.
Prefekt w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie

 

Wspomnienia ze studiów
Studia w Wiecznym Mieście to ogromny dar i przywilej. Starałem się zaczerpnąć z tego miejsca tak wiele, jak tylko można. W pierwszym miesiącu pobytu starałem się wychodzić codziennie na kilkugodzinny spacer z przewodnikiem zatytułowanym „Śladami Świętych w Rzymie”. Poznawanie nie tylko miejsc kultu, ale codziennego życia i pracy osób, które znałem wcześniej głównie z obrazków, było dla mnie niezwykle fascynującą i bezcenną duchowo przygodą. Poza tym Watykan, osoba Ojca Świętego, możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju celebracjach i wydarzeniach w stolicy chrześcijaństwa… wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat i atmosferę formacji i duchowego wzrostu. Mam świadomość ogromnego obdarowania i w pewnym sensie czuję się dłużnikiem przed Bogiem i przed Jego Kościołem. Bez konkretnego wsparcia modlitewnego i finansowego wielu osób, często nieznanych mi z imienia, moje studiowanie nie byłoby możliwe. Wiem, że wyrazem mojej wdzięczności nie może być tylko słowo „dziękuję”, czy nawet modlitwa w intencji dobroczyńców i ofiarodawców. To też, ale przede wszystkim staram się dalej pomnażać i rozdawać to, co sam otrzymałem tak hojnie.

Ks. Wojciech Węckowski
Prezes Wydawnictwa „Bernardinum” w Pelplinie
W latach 1997-1999 studiował komunikację społeczną na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

 

Wspomnienia ze studiów
 Po ukończeniu studiów na PUSC, a to już było 15 lat temu, wróciłem do stolicy mojej diecezji, do Pelplina. Otrzymałem angaż w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie jako wykładowca mass mediów, dzisiaj ten przedmiot nazywa się techniki informacji. Szczególny nacisk jaki kładę podczas tych zajęć, to zrozumienie wartości współczesnego odbiorcy, który jest także naszym odbiorcą w Kościele. Ponadto od 5 lat jestem redaktorem naczelnym diecezjalnego dwutygodnika PIELGRZYM. Głównym moim zadaniem jest jednak funkcja prezesa zarządu Wydawnictwa Bernardinum. Łączę różne funkcje, ale wszystkie opierają się na jednym fundamencie, tzn. na szeroko pojętej komunikacji.
Czas rzymskich studiów to mój najwspanialszy okres. Uczyłem się wówczas nie tylko komunikacji społecznej czy instytucjonalnej, ale przede wszystkim poznawałem powszechność Kościoła.
Tych przedmiotów było sporo, ale nade wszystko bardzo użyteczne pozostały do dziś przedmioty praktyczne, jak komunikacja instytucjonalna, zarządzanie kryzysem, komunikacja radiowa, telewizyjna, czy pisemna. W moich czasach powstawał dopiero internet. Nie mieliśmy dziennikarstwa mediów społecznościowych, ale znając podstawy dobrego komunikowania śmiało dziś można je wykorzystywać do informacji internetowej. 

 Więcej na stronie: https://furca.org/absolwenci/

Studenci PUSC 2018/2019

Ks. Paweł Grzesiak (Archidiecezja Warmińska)​

 

Ksiądz Paweł studiuje teologię dogmatyczną na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.
W swojej rodzinnej Parafii św. Katarzyny w Braniewie pełnił najpierw posługę jako ministrant, lektor i ceremoniarz. Zdawszy egzamin maturalny, postanowił odpowiedzieć na wezwanie, które skierował Bóg, powołanie do służby człowiekowi drogą kapłaństwa. Wkroczył w mury Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie w 2010 roku. Przez sześć lat gruntownej formacji ludzkiej, naukowej, duchowej i pastoralnej utwierdził się w powziętym wyborze. W 2016 roku w olsztyńskiej katedrze przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp Wojciecha Ziemby. Dekretem księdza Arcybiskupa właśnie w olsztyńskiej Katedrze rozpoczął swoją posługę jako wikariusz. Przez dwa lata uczył także w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego.

„​Wierzę, że dzięki studiom znajdę choć kilka odpowiedzi na pytania stawiane mi zwłaszcza przez młodych, pytania, które często są echem także moich przemilczanych przemyśleń.”  

Ks. Paweł Labuda (Archidiecezja Gdańska)​

 

Ksiądz Paweł studiuje prawo kanoniczne na papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Lata szkolne wzbogacone były o naukę gry na instrumentach w szkołach muzycznych w Gdańsku, a także o czynne zaangażowanie w rodzinnej parafii poprzez służbę liturgiczną. Zarówno ten fakt, jak i wychowanie w katolickiej rodzinie oraz przykład kapłanów pracujących rodzinnej parafii pw. Podwyższenia Krzyża świętego w Pruszczu Gdańskim, przyczyniły się do wyboru jego drogi życiowej. W roku 2009 rozpoczął formację w Gdańskim Seminarium Duchownym. 23 maja 2015 przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia i został skierowany do pracy w parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie. Jego zainteresowania to duszpasterstwo młodzieży, a także muzyka i górskie wędrówki w Tatrach i Dolomitach.

„​Wierzę, że zdobyte na Uniwersytecie umiejętności pomogą mi efektywnie wypełniać wyznaczone w przyszłości obowiązki.”

Ks. Patryk Stolarek ( Diecezja wrocławska)​

 

Urodziłem się 23.01.1991 w Krośnicach. Tam też uczęszczałem do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Następnie uczęszczałem do I Liceum Ogólnokształcącego w Milicz, gdzie zdałem maturę w 2010 r. Bezpośrednio po egzaminie dojrzałości wstąpiłem do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Był to dla mnie czas wytężonego wysiłku duchowego i intelektualnego. Święcenia kapłańskie przyjąłem 27 maja 2017 roku w Archikatedrze Wrocławskiej. Następnie zostałem skierowany do pracy w parafii pw. śś. Ap. Piotra i Pawła w Oławie, jako wikariusz, gdzie posługiwałem przez rok. Tam pracowałem przede wszystkim z młodzieżą. Uczyłem również w Szkole Podstawowej. Po roku pracy ks. Arcybiskup skierował mnie na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

„Moje powołanie do kapłaństwa kształtowała piesza pielgrzymka na Jasną Górę, która była nieodłącznym punktem każdych wakacji. Mogę powiedzieć, że dojrzewało ono w drodze, wśród ludzi, wśród osób duchownych, wśród wielu wspaniałych rozmów i podczas modlitwy.
Decyzja o skierowaniu mnie na studia jest dla mnie kolejnym etapem tej drogi, na której prowadzi mnie Jezus, to Jemu zawierzam czas studiów, który jest, głęboko w to wierzę, Jego pomysłem na moje życie”.

Ks. Marek Dumin ( Diecezja kielecka)​

 

Pochodzę z diecezji kieleckiej, z pięknej ziemi włoszczowskiej. Przyjąłem święcenia kapłańskie w dniu 30 maja 2009 r. w Kielcach. Przez trzy lata pracowałem w niedużej, ale bogatej w tradycyjną pobożność parafii w Klimontowie k. Proszowic. Następne 4 lata spędziłem w Kielcach, na tzw. Podhalu w par. św. Jana Chrzciciela.

Tam, pośród różnych obowiązków, poznałem charyzmat i duchowość Domowego Kościoła. Towarzyszyłem małżonkom na ich drodze powołania małżeńskiego. Służba w powyższej parafii dała mi możliwość uczestniczenia w pięknej przygodzie Światowych Dni Młodzieży. Przez ostatni rok pracowałem w parafii Leszczyny – w sercu Gór Świętokrzyskich. Od maja 2016 roku pełniłem również obowiązki diecezjalnego moderatora Ruchu Czystych Serc. Kontakt z młodymi w wymiarze parafialnym czy diecezjalnym pozwolił mi bardziej poznać młodzież i przekonać się, co do wartości pracy z nimi. W trakcie 8 lat pracy w trzech parafiach katechizowałem dzieci i młodzież, zaczynając od Szkoły Podstawowej, a kończąc na Technikum. Nieobce mi były piesze pielgrzymki na Jasną Górą. Swoje kapłaństwo zawierzyłem Maryi – Niepokalanej Matce Kościoła.
Decyzją Księdza Biskupa Ordynariusza zostałem skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej. Dziedzina ta jest mi bliska przede wszystkim ze względu na moje doświadczenie duszpasterskie.

„Swoją wizję pracy duszpasterskiej oparłem na pracy z rodzinami oraz młodzieżą, gdzie wartości moralne są bardzo ważne do prawidłowego rozwoju. Wierzę głęboko, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów pozwolą mi bardziej służyć w Kościele oraz towarzyszyć drugiemu człowiekowi na drodze jego wzrostu duchowego i ludzkiego.”

Ks. Przemysław Lech ( Diecezja Sosnowiecka)​

 

Nazywam się Przemysław Lech i jestem księdzem diecezji sosnowieckiej. Urodziłem się 23 kwietnia 1991 r. w Olkuszu, zostałem ochrzczony 23 czerwca 1991 r. w par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu, w którym to mieście spędziłem dzieciństwo i młodość, aż do wstąpienia do seminarium duchownego. Mam jeszcze starszego brata – Marcina – który również jest kapłanem diecezji sosnowieckiej.Po zdaniu matury wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej, którego siedziba mieściła się w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3. W maju 2015 r., w swojej rodzinnej parafii, zostałem wyświęcony na diakona i podjąłem praktykę w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach. Po jej ukończeniu przyjąłem święcenia prezbiteratu z rąk Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka 14 maja 2016 r., który następnie skierował mnie do podjęcia posługi wikariusza w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Dąbrowie Górniczej. Opiekowałem się tam grupą Ministrantów oraz Oazą dziecięcą i młodzieżową. Przygotowywałem również dzieci do I Komunii Świętej. Równolegle z pracą na parafii realizowałem misję kanoniczną, katechizując w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Oprócz posługi parafialnej Ks. Biskup powierzył mi również opiekę nad Diakonią Muzyczną Ruchu Światło Życie Diecezji Sosnowieckiej. Jest to Ruch, któremu bardzo wiele zawdzięczam i którego jestem zdeklarowanym członkiem. Wolą Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka jest, abym w nadchodzącym roku akademickim 2017/2018 podjął studia z komunikacji społecznej na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Po roku pracy i zdobywania doświadczeń na parafii przenoszę się do Rzymu, aby dzięki życzliwości Fundacji FURCA dalej się rozwijać i w przyszłości służyć jak najlepiej Diecezji Sosnowieckiej. Pragnę w tym miejscu wyrazić wdzięczność wszystkim tworzącym FURCA za wspieranie młodych kapłanów w ich rozwoju intelektualnym i duchowym, co nie byłoby możliwe bez pomocy stypendialnej.

Dołącz do nas!

UFUNDUJ STYPENDIUM DLA KSIĘDZA STUDIUJĄCEGO NA

PAPIESKIM UNIWERSYTECIE ŚWIĘTEGO KRZYŻA

Wielki Post to okres modlitwy,  pokuty i jałmużny.  To są środki, które pomagają nam się oczyścić.
Nadchodzący​ ​WIELKI CZWARTEK ​jest okazją, aby wyrazić swoją wdzięczność samemu Chrystusowi za ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa.
On sam, nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił kapłaństwo.
Aby mieć następców na ziemi, którzy pomogą ci się zbawić.
Potrzebujesz ciągle współpracy z łaską. Bo ciągle upadasz.
Potrzebujesz nadziei. Potrzebujesz dostępu do źródła łaski – sakramentów.
Ten dostęp umożliwia ci kapłan.

Jak możesz się odwdzięczyć?
Możesz podarować jednemu księdzu jałmużnę w formie wpłaty miesięcznej na stypendium na PUSC, np. 10 zł, 20 zł, 50 zł przez kolejne 12 miesięcy.
W ten sposób pomożesz jednemu  studentowi pokryć koszty nauki za dwa semestry.
Wyraź swoją wdzięczność !!!

WPŁAĆ NA STYPENDIUM DLA KSIĘDZA

Do tego koniecznie dodaj konkretną intencję i konkretne wyrzeczenie i masz zasługę w Niebie.
Wiemy, że  jest wiele fundacji, które proszą cię o wpłatę.
Ale pozwól, że ci przypomnę.
Wpłata na stypendium to jałmużna dla księdza, a tym samym dla samego Chrystusa. To twoje wyrzeczenie dla Niego.
To On ustanowił kapłaństwo dla Ciebie.
Dzięki kapłanowi masz dostęp do sakramentów – źródła życia wiecznego.
Wszyscy korzystamy z  poświęcenia i pracy księży, którzy posługują nam w Kościele na co dzień.
Powołania kapłańskie rodzą się w polskich rodzinach, by służyć nam i całemu Kościołowi.
Zwracamy się do polskich rodzin i wszystkich osób, które rozumieją posługę kapłana w Kościele Katolickim o wsparcie tej inicjatywy.

Kościół to w dużej mierze wierni: Ty i ja. Każdy człowiek wyznający wiarę katolicką. A to oznacza, że celem wszystkich naszych działań jest życie wieczne z Bogiem. Życie na ziemi to pielgrzymowanie do tego celu. W tym pielgrzymowaniu pomagają nam Kapłani.
Rola kapłana katolickiego jest unikalna i niezastąpiona, ponieważ posiada on władzę kapłańską otrzymaną od samego Chrystusa, Głowy Kościoła.
Dzięki tej władzy ksiądz może udzielić nam Sakramentów, potrzebnych abyśmy stali się członkami Kościoła i dziećmi Bożymi.
Sakramenty pomagają nam w codziennej walce duchowej do Nieba.
Sami ​nigdy​ nie dać rady. Potrzebujemy łaski. Łaska spływa na nas w Sakramentach.
Łaska pomaga nam przetrwać chwile pokusy, załamania, zmęczenia, zwątpienia, smutku a nawet rozpaczy. Łaska podniesie nas, abyśmy mogli walczyć dalej.
Aby dojść do ostatecznego celu – Nieba. Sakramenty to są pieczęcie Boże.
Dlatego potrzebujemy księdza, aby udzielił nam tych Sakramentów.
(za Katechizmem Kościoła Katolickiego)

Dołącz do nas!

Ufunduj PREZENT DLA KSIĘDZA NA WIELKI CZWARTEK w postaci ROCZNEGO STYPENDIUM DLA 1 KSIĘDZA wyjeżdżającego na Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie.

WPŁAĆ NA STYPENDIUM DLA KSIĘDZA

Fundacja FURCA – Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego
Kwidzyńska 1A 04-695 Warszawa telefon: +48 22 610 02 30 e-mail: biuro (at) furca.org
Fundacja zarejestrowana w: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000521991
REGON: 147453213
NIP: 952-213-20-99

 

Furca.org