W dniach 25-27 października 2021 r., w Dworku (https://dworek.org.pl) w Bożej Woli odbył się zjazd absolwentów Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża (https://pusc.it) oraz kościelnych wydziałów Uniwersytetu Nawarry (https://unav.es).

Na zaproszenie Fundacji Rzymskiego Centrum Akademickiego (https://furca.org), do Bożej Woli przyjechali z Rzymu: prof. Daniel Arasa (dziekan Wydziału Komunikacji Instytucjonalnej PUSC) oraz ks. prof. Héctor Franceschi (wykładowca prawa kanonicznego PUSC). Na spotkanie dotarło 14 kapłanów z różnych stron Polski. Znalazł się czas na wykłady, wspólną modlitwę, a także wiele rozmów, by wspominać rzymskie lata studiowania oraz wymienić się inspirującymi doświadczeniami.

Główny dzień zjazdu rozpoczął się Mszą Świętą, której przewodniczył ks. Paweł Rytel-Andrianik. W krótkich słowach zachęcił zebranych do wdzięczności za czas studiowania w Wiecznym Mieście. Był on możliwy dzięki pomocy wielu osób wspomagających programy stypendialne i to za nich szczególnie modlili się tego dnia uczestnicy zjazdu. Wdzięczność, to także hojna służba w diecezjach, w których absolwenci starają się „zwracać” teraz umiejętności zdobyte na zagranicznych studiach.

Wychodząc od propozycji Papieża Franciszka, Prof. Daniel Arasa zaproponował uczestnikom pięć sposobów komunikowania piękna Kościoła w trudnych czasach. Prof. Héctor Franceschi nakreślił szeroką panoramę synodalności w Kościele. Z perspektywy małżeńskiego prawa kanonicznego poruszył kwestię stosunku niezdolności do symulacji w wyrokach sądów kościelnych.

Maciej Mazurkiewicz, prezes fundacji FURCA, wyraził nadzieję, że spotkania te będą kontynuowane i staną się źródłem inspiracji dla wielu absolwentów. Przedstawił też działania Fundacji i wielu osób, które ją wspierają, mając głęboko w sercu umożliwienie solidnej formacji kapłanom.

Ostatniego dnia porannej Mszy Świętej przewodniczył ks. Rafał Leśniczak. Gdy po śniadaniu absolwenci rozjeżdżali się do swoich diecezji, Dworek pogrążony był słonecznych jesiennych barwach. Owocne i miłe spotkanie, ożywiło we wszystkich ducha, którego nauczyli się w Rzymie: służyć Kościołowi z uśmiechem i zapałem.

Osoby, które pragną wesprzeć dzieło kształcenia kapłanów, mogą skontaktować się z Fundacją Rzymskiego Centrum Akademickiego (https://furca.org).

ks. Wojciech Woźny
27.10.2021

Furca.org