„Biblia jest dla kultury zachodniej artystycznym, literackim, etycznym i wzorcowym horyzontem, do którego od wieków kierowano ludzkie badania”. Tak powiedział kardynał Gianfranco Ravasi na Uniwersytecie Nawarry, podczas wykładu zamykającego XXXVI Międzynarodowe Sympozjum Teologiczne, które odbywało się na Wydziale Teologicznym uniwersytetu w dniach 16-18 października. Konferencja skupiała się na temacie brzmiącym: „Biblia, język ojczysty dzisiejszego świata” i zgromadziła setkę ekspertów z różnych krajów.

Kardynał Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, wygłosił wykład pod tytułem „Biblia w atrium kultury”, w którym opowiedział o znaczeniu atrium, otwartej przestrzeni między obszarem świątyni a dalszą częścią miasta, która została stworzona, aby nawiązać neutralne spotkanie między dwoma światami: religijnym i świeckimi (sacrum i profanum).

Zaznaczył, że „Biblia, w całości z boskiego słowa i ludzkich słów, wkracza do atrium społeczeństwa, historii i kultury jako obecność, która może zapłodnić jałowe ziemie ludzkości, a jednocześnie może to być miecz, który uderza w powierzchowność i obojętność, pobudzając drżenie serc i umysłów, wymagając uwagi i słuchania”.

W swoim wystąpieniu Kardynał podkreślił zasadnicze znaczenie Biblii w ukazywaniu piękna w historii kultury zachodniej. Przypomniał słowa św. Jana Damasceńskiego, który zachęcał niewierzących, pragnących poznać wiarę chrześcijańską, aby nie angażowali się w debatę teologiczną, ale aby weszli do jakiegoś kościoła i kontemplowali obecne tam obrazy i posągi.

Purpurat przypomniał także wypowiedzi św. Jana Pawła II ze słynnego Listu do artystów z Wielkanocy 1999 roku, w którym powiedział, że tekst biblijny zainspirował wyobraźnię malarzy, poetów, muzyków, ludzi teatru i filmu: „Biblia w niezliczonej ilości razy stała się obrazem, muzyką lub poezją, przywołując językiem sztuki tajemnicę Słowa, które stało się ciałem”.

Źródło: www.unav.edu

Informację nadesłał  Ks. Bartosz Adamski

Furca.org