W księdze pamiątkowej na 25-lecie działalności Papieskiego Uniwersytetu Św. Krzyża w Rzymie Kardynał Stanisław Dziwisz umieścił wpis. Publikujemy jego fragment.

„Kiedy przypominam sobie udział Sługi Bożego Jana Pawła II w powstawaniu Uniwersytetu Świętego Krzyża, od którego obecnie mija dwadzieścia pięć lat, ważna jest analiza tych początków w świetle podstawowej przesłanki: Karol Wojtyła był człowiekiem wiary, żywej i codziennej wiary. W swoim życiu nigdy nie widział przypadku, we wszystkim dostrzegał palec Boga i dłoń Najświętszej Maryi Panny, Jego Matki.”

– pisze Kardynał Stanisław Dziwisz w liście z okazji 25-lecia Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie i dodaje –

„Zadaję sobie pytanie i pytanie to pozostaje otwarte, czy w początkach tego uniwersytetu, 25 lat temu, było pierwotną ideą Jana Pawła II wzniesienie tej uczelni w Rzymie czy był to wyraźny wniosek Álvaro del Portillo, ówczesnego prałata Opus Dei. Odpowiedź nie należy do mnie, do mnie należy modlitwa i polecanie Bogu, żebyście byli wierni zadaniu, które powierzył wam Jezus Chrystus za pośrednictwem swojego Sługi, naszego wielce umiłowanego Jana Pawła II.”

Furca.org