Bez wątpienia Internet zrewolucjonizował świat. Żyjemy w zupełnie nowej erze komunikacji. Nasz sposób funkcjonowania przypomina prawdziwą „globalną wioskę”, w której wszyscy, mimo dzielących odległości, żyją blisko siebie, dzieląc się swoim życiem. Nowoczesna technologia pokonała barierę czasu i przestrzeni, i uczyniła z nas „wspólnotę elektroniczną”, w której komunikacja odbywa się natychmiast i na masową skalę.
W nowo ukształtowanym świecie, gdzie ziemia jest niejako opleciona – jak szpulka nici – gęstą siecią kabli, swoje miejsce odnajduje również Kościół. Nowy świat cyberprzestrzeni pobudza Kościół do wykorzystania potencjału najnowszych technologii w dziele głoszenia Ewangelii, ponieważ słowa Dobrej Nowiny nie mogą ominąć tych, dla których nowe technologie są kanałem komunikacji i zdobywania wiedzy.

Misją Kościoła – dzisiaj i zawsze – jest głoszenie Ewangelii. Przypomniał o tym Papież Paweł VI w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi. „Na Pasterzach Kościoła ciąży obowiązek odważnego, mądrego i wiernego względem treści zawartej w ewangelizacji szukania nowych sposobów, jak najbardziej przydatnych i skutecznych w niesieniu ludziom współczesnym ewangelicznej nowiny” (EN 40). Zdaniem papieża to odwaga i mądrość powinna charakteryzować duszpasterzy na polu komunikacji. Mądrość, ponieważ Kościół otrzymał skarb, który nie jest owocem opracowań czy przemyśleń, ale darem Boga. Odwaga, gdyż stosowanie nowoczesnych technologii komunikacji powinno służyć Kościołowi w wypełnianiu swojej misji.
Kościół został powołany przez Jezusa, aby głosić Ewangelię. We współczesnym świecie tą przestrzenią staje się również Internet, który stał się środowiskiem życia dla wielu osób. Pasterze, działający w mediach społecznościowych, są wezwani do szukania nowych sposobów głoszenia Ewangelii, aby docierała ona do odbiorców w całej swej pełni.

Umiejętne korzystanie z mediów przez ludzi Kościoła powinno prowadzić do poszerzania horyzontów, gdzie głoszona jest Ewangelia. Kontakt z człowiekiem poprzez media nigdy nie zastąpi bezpośredniego duszpasterstwa, ale może być jedną z form dotarcia do ludzkiego serca. W nowej sytuacji, gdzie świat cyfrowy jest nie tylko światem wirtualnym, lecz dla wielu ludzi, zwłaszcza najmłodszych, częścią codziennej rzeczywistości, Kościół ma wielką szansę ewangelizacyjną.

Szybkie przemiany technologiczne nie mogą zaskakiwać Kościoła, dlatego też od wielu lat dostrzega on obowiązek kształcenia kadr, aby móc profesjonalnie posługiwać się środkami społecznego przekazu.
Misję formacyjną osób zajmujących się ewangelizacją poprzez media spełnia wydział komunikacji społecznej instytucjonalnej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie (PUSC). Uczelnia ta powstała w 1984 r. z pragnienia św. Josemarii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei. Kształci ona w swoich murach, na czterech wydziałach, ponad 1400 studentów z całego świata. Od chwili rozpoczęcia działalności akademickiej, papieską uczelnię ukończyło ponad 150 studentów z Polski, którzy po powrocie do ojczyzny z wielkim zaangażowaniem służą Kościołowi.

Absolwenci Uniwersytetu Świętego Krzyża podkreślają, że studiowanie na tej uczelni przygotowuje gruntownie do przyszłych zadań. Potwierdza to m.in. ks. Wojciech Węcłowski, który studiował komunikację w Rzymie: „Nie mieliśmy zajęć z dziennikarstwa mediów społecznościowych [Internet nie był wówczas powszechny w użyciu], ale znając podstawy dobrego komunikowania, śmiało dziś, można je wykorzystywać w informacji internetowej” – podkreśla prezes Wydawnictwa „Bernardinum”.

Wielką pomocą w pracy dziennikarskiej, co zgodnie podkreślają absolwenci papieskiej uczelni, są zajęcia z komunikacji kryzysowej, które pomagają w przygotowaniu się do odpowiedzi na trudne pytania: „Od początku podkreślano, że dziennikarstwa nie poznaje się w teorii tylko w praktyce, dlatego pod okiem wytrawnych dziennikarzy szlifowaliśmy potrzebne umiejętności” – stwierdza ks. Tomasz Lis.

Uniwersytet Świętego Krzyża, któremu przysługuje zaszczytny tytuł uniwersytetu papieskiego, nadany przez św. Jana Pawła II w 1998 r., charakteryzuje personalne podejście do studenta. W pracy edukacyjnej niewątpliwie bardzo przydatne są dobrze wyposażone pod względem technicznym aule. Według ks. Rafała Leśniczaka, poza częścią teoretyczną, istotnym elementem nauki były praktyki w studio telewizyjnym i radiowym. Natomiast ks. Wojciech Parfianowicz, porównując uczelnię z innymi uniwersytetami w Rzymie, podkreśla, że Uniwersytet Świętego Krzyża jest najlepiej zorganizowaną uczelnią w Wiecznym Mieście. Jego zdaniem sposób organizacji uczelni bardzo ułatwiał studiowania. Jak sam mówi: „Profesorowie, których spotkałem, byli prawdziwymi ludźmi z klasą. Bardzo ludzkie, personalne podejście do studenta, to jeden z największych walorów tego uniwersytetu. Profesora można było spotkać na sali wykładowej, w kaplicy na modlitwie oraz w pobliskim barze na kawie” – podsumowuje rzecznik diecezji.

Dla wielu obecnych studentów Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża zdobywanie wykształcenia w Wiecznym Mieście byłoby niemożliwe, gdyby nie pomoc Fundacji Rzymskiego Centrum Akademickiego FURCA, założonej w 2014 r. przez osoby świeckie. Działalność Fundacji wpisuje się w dzieło wszechstronnego kształcenia duchowieństwa, realizowanego przez Uniwersytet Świętego Krzyża. Właściwa formacja już dziś wydaje piękne owoce w pracy duszpasterskiej kapłanów, którzy intelektualnie i duchowo wspierają wiernych na duchowych ścieżkach życia.

Ks.Grzegorz Słodkowski – student II roku komunikacji społecznej

Furca.org