Ks. dr Łukasz Tkaczyk kapłan Archidiecezji Lubelskiej  ukończył studia i doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie w 2018 r. obecnie pełni funkcję sekretarza Roty Rzymskiej.
Rota Rzymska to obok Sygnatury Apostolskiej i Penitencjarii Apostolskiej jest jednym z trybunałów w Kurii Rzymskiej. Jest trybunałem apelacyjnym, który służy w większości do apelacji spraw małżeńskich z całego świata. Sędziowie ustanowieni przez papieża są wyjęci spod jurysdykcji biskupów, gdyż sądzą niekiedy również biskupów w sprawach spornych, majątkowych czy karnych.
Na prośbę Papieża Franciszka Trybunał Roty Rzymskiej ma działać nie tylko jako sąd papieski, ale także jako instrument ewangelizacji. Ci, którzy zajmują się sprawami małżeństw, które się rozpadły, mają stać też na straży ewangelizacji małżonków i rodziny, na zasadzie przeciwdziałania rozpadom.
Zgodnie z powyższym na duszpasterskich wykładach akademickich w Lublinie ks. dr Łukasz Tkaczyk mówił na temat towarzyszenia małżonkom w sytuacjach nieregularnych.

Furca.org