10 października 2022, na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, miała miejsce obrona pracy doktorskiej ks. Marka Dumina pochodzącego z diecezji kieleckiej. Doktorat, na temat związku pomiędzy cnotą teologiczną miłości a cnotą moralną czystości w teologii ciała Jana Pawła II (La relazione tra la virtù della carità e della castità nella teologia del corpo di Giovanni Paolo II), wieńczył studia specjalistyczne ks. Marka z zakresu teologii moralnej. Głównym źródłem pracy były katechezy środowe Jana Pawła II na temat miłości ludzkiej w planie bożym głoszone pomiędzy 5 września 1979 a 28 listopada 1984, które zostały opublikowanej pod tytułem książki Mężczyzną i kobietą stworzył ich. Ks. Marek wskazał na ciągłość myśli Jana Pawła II odnosząc się do czasów krakowskich Karola Wojtyły, w tym do jego studiów na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie, nauczania etycznego zawartego w książce Miłość i Odpowiedzialność oraz wkładu w Sobór Watykański II. Autor pracy ukazał w powyższym świetle teologię ciała Jana Pawła II podkreślając antropologiczno-teologiczną wizję Ojca świętego dotyczącą ciała ludzkiego, jedności małżeńskiej, analizy biblijnej cnoty czystości oraz odniesienia do encykliki Humanae Vitae papieża Pawła VI. Ks. Marek wskazał, że teologia ciała Jana Pawła II stanowi ważny argument w dyskusji na temat nierozerwalności małżeństwa oraz etyki małżeńskiej. Życzymy ks. doktorowi rozwoju naukowego i wykorzystania czasu studiów w pracy dydaktyczno-duszpasterskiej.

Furca.org