23 czerwca na Wydziale Teologicznym, Katedrze Teologii i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Mariusza Boguszewskiego.

Tematem pracy, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jana Kazimierza Przybyłowskiego było: „Komunikacja medialna w duszpasterstwie diecezji drohiczyńskiej”. Recenzentami zaś byli: ks. dr hab. Dariusz Lipiec – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ks. dr hab. Waldemar Cisło prof. Uniwersytetu Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po wysłuchaniu prezentacji, recenzji oraz odpowiedzi na zadawane pytania, została ona jednogłośnie przyjęta oraz zgłoszona do wyróżnienia w związku z prekursorskim charakterem i wytworzonymi przez autora źródłami w postaci ankiety i dokonanych analiz.

Ks. Mariusz Boguszewski urodził się 1 maja 1979 roku. Pochodzi z Żali w parafii Perlejewo. Technikum Zawodowe ukończył w Ostrożanach, a Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie. Przyjął święcenia kapłańskie 18 czerwca 2005 roku w Bielsku Podlaskim z rąk ks. bpa Antoniego Dydycza. Pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Był dyrektorem Domu św. Antoniego w Drohiczynie oraz dyrektorem administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Jako dyrektor Referatu ds. Informacji i Środków Społecznego Przekazu oraz redaktor odpowiedzialny za „Niedzielę Podlaską”, podjął studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi w Potrzebie.”

W obronie, oprócz komisji, uczestniczyli tez inni wykładowcy UKSW, rzecznik prasowy KEP ks. dr Paweł Rytel – Andrianik, kapłani z diecezji drohiczyńskiej z notariuszem Kurii Diecezjalnej ks. dr Jarosławem Rzymskim i ks. dr Krzysztofem Mielnickim, który przekazali wyrazy łączności biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa i seniora ks. bpa Antoniego Dydycza, rodzice, rodzina, starosta siemiatycki Jan Zalewski, burmistrz Drohiczyna Wojciech Borzym, wójt Gminy Grodzisk Antoni Tymiński, współpracownicy i przyjaciele. Odczytano również gratulacje przesłane przez wicemarszałek Senatu PR Marię Koc.

Furca.org