WP Maciej Mazurkiewicz
Prezes Zarządu FURCA

Szanowny Panie Prezesie,
O Fundacji FURCA dowiedziałem się z reklamy na ostatniej stronie nowego Albumu o bł. Kard. S. Wyszyńskim pt. Niezłomny Błogosławiony, wyd. AA, Kraków 2020. Ponieważ sam miałem szczęście studiować w Rzymie w latach 1963 – 1969 (licencjat na „Biblicum” i doktorat na „Angelicum”), korzystając ze stypendium przyznanym mi właśnie przez bł. Kard. S. Wyszyńskiego z prawem do zamieszkania w Papieskim Instytucie Polskim, dlatego staram się na różny sposób, oprócz modlitwy, spłacać dług wdzięczności względem moich dobroczyńców.

Dodam, że w latach 1971 – 1985 pracowałem w watykańskim biurze Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migracji i Osób Podróżujących, (obecnie inkorporowanej do Dykasterium ds. Integralnego Rozwoju Człowieka), jako odpowiedzialny za sektor Migracji na całym świecie. Pod koniec mojego pobytu w Rzymie gościliśmy w naszym biurze przełożonych z nowopowstałej uczelni Świętego Krzyża i w styczniu 1985 r. towarzyszyłem mojemu przełożonemu, abp. Emanuele Clarizio w podróży do Hiszpanii na zaproszenie Opus Dei. Oprócz krótkiej wizyty w Madrycie odwiedziliśmy słynne Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Torreciudad położone u stóp Pirenejów i zapoznaliśmy się tam z jego historią oraz aktualną funkcją jako stacji na maryjnej trasie z Saragossy do Lourdes.

Być może, że wizyta w sanktuarium w Torreciudad była głównym celem naszej „zimowej” podróży do Hiszpanii, ponieważ zajmowaliśmy się w Komisji również duszpasterstwem turystycznym i pielgrzymkowym. Dla informacji w czerwcu 1973 r. towarzyszyłem mojemu Szefowi abp. E. Clarizio w podróży do Polski. Odwiedziliśmy wówczas Warszawę, Olsztyn, Frombork, Poznań, Lublin, Częstochowę i Kraków, gdzie byliśmy przyjęci przez św. wówczas kard. K. Wojtyłę i podczas wieczornego spaceru po kolacji nawiedziliśmy m.in. kościół pw. św. Anny, gdzie odprawiała się Msza św. chyba o g. 21.00 przeznaczona głównie dla turystów, którzy rano wyjeżdżali w góry, była to niedziela. Spotkaliśmy się tam wtedy także ze Sł. B. bp. Janem Pietraszko. Niektóre doświadczenia z tej podróży zostały wykorzystane podczas obchodów Roku Świętego 1975 w Rzymie.

Jestem Panu Prezesowi, Fundacji i wszystkim PT. Darczyńcom szczerze wdzięczny za pomoc świadczoną polskim kapłanom, wśród których było już kilku i z naszej Archidiecezji.

+ Ryszard Karpiński
Biskup pomocniczy senior Archidiecezji Lubelskiej

Furca.org