Bazylika św. Mikołaja w Bochni – najstarszy i największy kościół w Bochni, od 1998 roku bazylika mniejsza, od 2003 roku kolegiata – Bocheńska kapituła kolegiacka.

Ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII i dziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie oraz wykładowca na Papieskim uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie został prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Bochni. Nominację wręczył kapłanowi biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Na stanowisku prepozyta był wakat po nominacji ks. Leszka Leszkiewicza na biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. To najwyższe stanowisko w Kapitule Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Bochni. Ks. Królikowski zasiada w niej od 2010 roku. Był zastępcą prepozyta. W kwietniu 2016 otrzymał nominację na prepozyta Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Jak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego: „Kapituła kanoników, katedralna lub kolegiacka, jest kolegium kapłanów, którego zadaniem jest sprawowanie bardziej uroczystych czynności liturgicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim. Kapituła katedralna wypełnia ponadto zadania zlecone jej przez prawo lub przez biskupa diecezjalnego” (KPK, kan. 503). Prepozyt to przewodniczący kapituły kanoników czyli kapituły katedralnej lub kolegiackiej.

Furca.org