Nowe wydanie kodeksu prawa kanonicznego z komentarzami kanonistów z Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie.

Drugie wydanie Komentarza do Kodeksu Prawa Kanonicznego zawiera kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z prawem kanonicznym.
Polski przekład Kodeksu Prawa Kanonicznego zamieszczony w dziele jest najnowszą wersją kodeksu, zatwierdzoną w 2022 r. przez Konferencję Episkopatu Polski.
Komentarz stanowi tłumaczenie 11. edycji komentarza opracowanego przez kanonistów hiszpańskiego Uniwersytetu Nawarry (Instytut Martin de Azpilcueta) (2023) oraz 8. wydania włoskiego pod red. J.I. Arriety (2022).
Dzieło uwzględnia nowelizacje niektórych kanonów dokonane przez ostatnich papieży, w tym regulacji procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz kanonicznego prawa karnego.
Ciekawym i praktycznym uzupełnieniem komentarza są m.in.:
– najważniejsze dokumenty prawa kanonicznego wydane po promulgacji Kodeksu; m.in. akty papieskie i dokumenty dykasterii Kurii Rzymskiej;
– zestawienie dokumentów promulgowanych przez Konferencję Episkopatu Polski po 1983 r. oraz wybrane przepisy polskiego prawa wyznaniowego;
– odniesienia do obowiązującego w Polsce partykularnego prawa kanonicznego oraz prawa polskiego.
Publikacja zawiera wszystkie wydane dotychczas interpretacje autentyczne kanonów Kodeksu. Każdy kanon opatrzony jest ponadto wskazaniem analogicznych przepisów Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Zawarte w publikacji wykazy, tabele i indeksy umożliwiają ustalenie miejsc publikacji dokumentów oraz zlokalizowanie ich zarówno w samym Komentarzu, jak i poza nim.
Komentarz napisany jest w przystępny sposób i może stanowić pomoc dla wszystkich osób zainteresowanych prawem kanonicznym.

Furca.org