Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Gliński – wyróżnił proboszcza parafii pw. WNMP w Andrzejewie srebrną odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.

Ksiądz Jerzy Kruszewski jest osobą zasłużoną w społecznej opiece nad lokalnymi dobrami kultury. Przez siedem lat sprawując funkcję proboszcza miejscowej parafii doprowadził do rewitalizacji lokalnych zabytków. Dzięki jego staraniom udało się wyremontować kościół parafialny oraz jego bezpośrednie otoczenie.

Wewnątrz świątyni wyremontowane zostało łącznie kilkanaście obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz wykonana została pielęgnacja zabytkowego drzewostanu w parku przykościelnym.

Ks. Jerzy Kruszewski jest absolwentem uczelni w Pampelunie, wydziału teologicznego.

Furca.org