W dniu 19.06.2016 dzięki uprzejmości ks. Proboszcza Kazimierza Sroki w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu miała miejsce zbiórka funduszy na potrzeby Fundacji Rzymskiego Centrum Akademickiego. W czasie każdej Mszy Świętej głosiłem Słowo Boże, a na koniec w ramach ogłoszeń zachęcałem do wsparcia fundacji. Dla dobrej jakości przekazu nie posługiwałem się żadnymi notatkami, więc te zachęty różniły się w zależności od mszy, na której były wypowiadane. Zasadnicza treść była jednak stała i można ją streścić w następujących słowach.

Po mszach przy dwóch wyjściach kościoła stawali ministranci z puszką a czasem także ja osobiście. Udało się nam zebrać kwotę 2859,17zł.

Świat ulega specjalizacji niemal każdej dziedziny życia. Dlatego też potrzeba coraz bardziej specjalistycznego kształcenia nie tylko w inżynierii czy medycynie, ale także w wielu kwestiach związanych z życiem duchowym wiernych Kościoła Katolickiego. Na szczególne potrzeby swoich wiernych, Kościół odpowiada specjalistyczną formacją zarówno osób duchownych i świeckich, które na szczeblu parafialnym, ale także ponad parafialnym służą pomocą, każdemu, kto o nią poprosi. Pomiędzy wieloma uczelniami, które w Polsce i na świecie umożliwiają taką specjalistyczną formację, chciałbym zauważyć dwie. Pierwsza z nich to Uniwersytet Nawarry w Pampelunie. Szkoła, do której zostałem wysłany po 6 latach studiów filozoficzno-teologicznych i 2 latach studiów teologii biblijnej, aby przez 3 lata poznać jak najlepiej prawo kanoniczne. Jest to Uniwersytet, który zapewnia wysoki poziom nie tylko pod względem naukowym, ale, co mnie osobiście bardzo cieszy, także jeśli chodzi o formację duchową. Uczelnia ta stała się inspiracją do powstania Papieskiego Uniwersytetu św. Krzyża w Rzymie, który również zapewnia doskonałe, profesjonalne przygotowanie do specjalistycznych zadań w Kościele.

Studia na tych dwóch uczelniach są możliwe przede wszystkim dzięki stypendiom, których organizacją zajmuje się Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego (hiszp.: CARF, pol.: FuRCA). Fundacja ta jest inicjatywą ludzi świeckich, którzy postanowili wziąć odpowiedzialność za profesjonalną formację duchownych.

Zachęcam do tego by wesprzeć dziś tę fundację, dzięki której wielu duchownych może służyć wiernym posiadając odpowiednie przygotowanie jako rektorzy wydziałów teologicznych, kanclerze kurii metropolitalnych i na wielu innych stanowiskach.

Można to zrobić przez modlitwę, przez współpracę o której wspominają ulotki wyłożone przy wyjściu z kościoła i poprzez dar materialny do puszki lub przez wpłatę na konto, którego numer znajdziemy na ulotkach. Bardzo o to wszystkich proszę w imieniu własnym i fundacji.

Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję.

Z wyrazami szacunku
Ks. Piotr Żuber

Furca.org