Podręcznik do Prawa kanonicznego autorstwa Jorge Mirasa i Daniela Cenalmora, z Uniwersytetu Navarra jest już dostępny na stronie księgarni internetowej wyd. Wolters Kluwer:
https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-kanoniczne,184221.html

 

Podręcznik prezentuje ogół pojęć i zagadnień składających się na akademicki wykład prawa kanonicznego, uwzględnia najnowsze zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego dotyczące prawa karnego. Autorzy w przystępny sposób przedstawiają kluczowe tematy z tego zakresu, w tym m.in.:
• istotę i dzieje prawa kanonicznego,
• hierarchię w Kościele,
• stowarzyszenia wiernych,
• organizację Kościoła w strukturach kościelnych,
• wewnętrzną organizację diecezji,
• ponaddiecezjalną organizację kościelną,
• poszczególne sakramenty,
• Kościelny wymiar sprawiedliwości.

Książka interesująca zarówno dla studentów prawa czy dla prawników (którzy coraz częściej mają do czynienia ze sprawami dot. prawa Kościoła, np. z prawem małżeńskim) jak i dla księży (podręcznik uzupełnia się z Kodeksem Prawa Kanonicznego z komentarzem, którego drugie wydanie jest w przygotowaniu).

Furca.org