Na zakończenie roku akademickiego 2017/2018 Fundacja Rzymskiego centrum Akademickiego otrzymała listy z podziękowaniami.

Z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża

W swoim ostatnim przemówieniu , w przedmowie do Konstytucji Apostolskiej Veritatis Gaudium. papież Franciszek mówi: „Misja Kościoła w szerzeniu Ewangelii wymaga nie tylko tego, aby Dobra Nowina była głoszona szerzej i większej liczbie mężczyzn i kobiet, ale i tego, żeby  moc Ewangelii przenikała przez wzorce, standardy  i normy naszych zachowań. Jednym słowem cała kultura ludzka powinna być zanurzone w Ewangelii.”
W ciągu 34 lat, jako Papieski Uniwersytet, przyjęliśmy odpowiedzialność za bycie częścią tego procesu formacji kapłanów, dostarczając im wszystkich koniecznych środków, tak, że mogą służyć nie tylko swoim wspólnotom i Kościołowi powszechnemu, ale także całemu społeczeństwu, mając ogromny wpływ na nie poprzez swój sposób myślenia i działania.
Kontynuowanie tej misji nie byłoby możliwe bez konkretnej pomocy ze strony tych, którzy troszczą się o rozwój  tego  projektu i wspierają nas duchowo i finansowo.
Jako, że jesteśmy głęboko świadomi i nieustannie wdzięczni za wszystkie wysiłki, które czyni Wasza Fundacja, mamy nadzieję na kontynuację Waszego wsparcia i wyrażamy naszą pokorną prośbę o finansowe wsparcie na nadchodzący rok akademicki.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy za pracę, która wykonujecie. Prosimy o modlitwę za nas, tak jak ja zapewniam o modlitwie za Was i za wszystkich, którzy są częścią Waszej Fundacji.

Alvaro Sanchez-Carpintero
Dyrektor Promocji i Rozwoju

Pod koniec roku akademickiego, sponsorowani studenci, którzy otrzymali stypendium przysłali listy z podziękowaniem do wspierającej fundacji.

1/ Ks. Marek Dumin – diecezja kielecka – student teologii

2/ Ks. Przemysław Lech – diecezja sosnowiecka – student komunikacji społecznej

3/ Ks. Grzegorz Słodkowski – diecezja sandomierska – student komunikacji społecznej

 

 

 

Furca.org