Pod takim tytułem obchodzone są w tym roku XXI Dni Judaizmu. Od wielu lat współorganizatorem ich jest ks. Jerzy Stranz – absolwent wydziału teologii na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Ks. Jerzy jest redaktorem naczelnym Wydawnictwa Świętego Wojciecha, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Coexist, które zajmuje się promocją postaw i działalności na rzecz dialogu między ludźmi, kulturami, narodami i religiami.
W ubiegłym roku otrzymał Nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka, przyznawaną przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Nagroda przyznawana jest osobom konsekrowanym, działającym na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Ks. Stranz otrzymał ją „za trud i wysiłek na rzecz dialogu międzyreligijnego oraz kształtowanie społecznych postaw otwartości i tolerancji”.
Czy – i komu – potrzebny jest dziś Dzień Judaizmu oraz o swojej pracy na rzecz dialogu międzyreligijnego opowiada w wywiadzie z ks. Jarzy Stranz.

Pokój dalekim i bliskim

Furca.org