W tym roku zakończyli naukę na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie kolejni księża. Ks. Andrzej Persidok z Diecezji Warszawskiej obecnie jest wikariuszem w parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie. Ks. Andrzej Skorupka z Archidiecezji Poznańskiej będzie wikariuszem w parafii pw. Błogosławionej „Poznańskiej Piątki”, a ks. Paweł Kołatka z Diecezji Toruńskiej objął funkcję sekretarza biskupa Józefa Szamockiego oraz notariusza pomocniczego Sądu Biskupiego.

Gratulujemy księżom ukończenia nauki. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza, umiejętności i doświadczenie pozwoli im skutecznie realizować powierzone zadania i powołanie kapłańskie.

Furca.org