Co roku w ośrodku rekolekcyjnym Dworek Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża organizuje kurs formacyjno-wypoczynkowy dla kleryków seminariów diecezjalnych. Celem kursów jest zaznajomienie seminarzystów ze zjawiskami i wyzwaniami współczesnej kultury, których znajomość może posłużyć w przyszłej pracy duszpasterskiej. Prowadzącymi zajęcia są w większości osoby świeckie. To ważne dla kleryków doświadczenie, pozwala bowiem bardziej docenić rolę świeckich w budowaniu Kościoła i ewangelizacji.

Chociaż kursy nie mają charakteru rekolekcji, jest dużo czasu na modlitwę i formację duchową. Dla uczestników jest to dobre uzupełnienie i wzmocnienie formacji seminaryjnej.

W tym roku był on zorganizowany we wrześniu i głównym jego tematem było uświęcanie pracy. Inspiracją było życie i nauczanie Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego oraz św. Josemarii.  Organizatorzy zaprosili do podzielenia się swoim doświadczeniem osoby o dużych osiągnięciach zawodowych, a zarazem rozumiejące duchowy wymiar pracy. O Prymasie Tysiąclecia mówili tacy znawcy tematu jak prof. Paweł Skibiński czy red. Paweł Zuchniewicz. Z powodu  pandemii  grupa była nieliczna, ale wziąwszy pod uwagę, jak wielkie znaczenie ma formacja przyszłych kapłanów, warto organizować takie przedsięwzięcia nawet dla niewielu.

Furca.org