W dniu 30 marca 2021 r. w audycji „Kościół na fali” Radia Warszawa wystąpił Pan Maciej Mazurkiewicz – prezes Fundacji. Rozmowa dotyczyła bieżących problemów Kościoła- księży i kapłaństwa, zatrzymania młodych w Kościele, jakości wygłaszanych homilii. Dodatkowo mogliśmy także powiedzieć o 5 letniej działalności Fundacji, o naszych osiągnięciach i nowych celach.

Zapraszamy do posłuchania tego wywiadu.

Kościół na fali

Furca.org