Licencjat na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie w roku akademickim 2019/20 rozpoczęło 17 kapłanów. W gronie nowych alumnów znajduje się jeden Polak, ks. mgr Jakub Ubysz Piasecki (diecezja kaliska). Łącznie, studiujących kierunek jest 47 duchownych, co stanowi ok. 0,44% wszystkich ubiegających się o stopień naukowy w UNAV. Przewód doktorski z Prawa Kanonicznego otworzyło natomiast 8 księży, wśród których ‒ w sposób szczególny i w dobrym tego słowa znaczeniu ‒ wyróżnia się aż pięciu polskich kapłanów. W sumie, księży-kanonistów znad Wisły jest 11.

W hiszpańskich mediach obecny był temat zbliżającej się już beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Księża-studenci pochodzący z różnych stron świata kojarzą osobę Prymasa Tysiąclecia głównie z okresem uwięzienia. Znają także miłość kardynała do Kościoła i przyjaźń Wyszyńskiego z Wojtyłą. Głęboko w pamięć zapadł również okazany Prymasowi gest Papieża Polaka z Mszy inaugurującej pontyfikat. Na wspólną dla tych obu cechę wskazuje się pobożność maryjną.

Każdego roku Wydział PK Uniwersytetu Nawarry organizuje sympozjum naukowe. Głównym tematem XXX Curso de actualización de Derecho canónico (14-15 XI 2019) była zatem „Ochrona małoletnich w Kościele oraz inne aktualne kwestie”. Spośród prelegentów należy więc wymienić: ks. prof. Davide Cito (PUSK, Rzym), o. prof. Bruno Esposito OP (Angelicum, Rzym), ks. prof. Antonio Viana (UNAV ‒ Dziekan Wydziału), p. prof. Paola Buselli-Mondin (Adwokat Trybunału Roty Rzymskiej, Módena), s. prof. Julia Corengia MD (Komisja Episkopatu Hiszpanii ds. Życia konsekrowanego). Wśród poruszanych tematów warto zauważyć takie, jak Praktyka Kongregacji Nauki Wiary w przypadku przestępstw związanych z wykorzystywaniem, Prawo do obrony w procesach dot. przestępstw związanych z wykorzystywaniem małoletnich, Nauczanie religii w kontekście multireligijnym, Kobieta w Kościele.

Godnym polecenia jest także wydawany przez Wydział (1961‒…) przegląd naukowy Ius Canonicum. Ukazujący się dwa razy do roku zbiór dokumentów i eksperckich komentarzy dotyka kwestii szeroko związanych z Prawem Kanonicznym i Kościelnym, a więc tekstów legislacyjnych wydawanych przez Stolicę Apostolską, działalności Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych (CPTL), wyroków orzekanych przez Trybunały Stolicy Świętej, poszczególnych zagadnień dot. kanonicznego porządku prawnego. Ius Canonicum cieszy się znakiem jakości przyznawanym przez Hiszpańską Fundację ds. Nauki i Technologii (FECYT) badającą jakoś edycji i walor naukowy hiszpańskich przeglądów naukowych według światowych standardów. Więcej informacji nt. bieżących artykułów oraz archiwalne, dostępne również w wersji elektronicznej, numery można znaleźć w zakładce ‘Ius Canonicum’ na głównej stronie naszej Uczelni (zob. www.unav.edu/web/facultad-de-derecho-canonico).

Na uniwersyteckim horyzoncie już bardzo wyraźnie dostrzega się zjawisko egzaminacyjnej sesji. Wymaga ono nie tylko jeszcze bardziej wytężonej pracy niż dotychczas, ale także ‒ a może przede wszystkim ‒ modlitwy, o którą też ośmielamy się prosić, gdyż «nie od przedmiotu pracy zależy wartość czynu ludzkiego, ale od sposobu wykonania, od stopnia miłości i uległości wobec Dobrego Boga» (Prymas Wyszyński). Możliwość studiowania w UNAV w głównej mierze zawdzięczamy Wiernym naszych diecezji i naszym Dobroczyńcom. Niech zatem Dobry Bóg odda wszystkim za to, co sam widzi w ukryciu (zob. Mt 6,2-18).

Ks. Jarosław Łukaszewski, diecezja elbląska

Zdjęcia (kampus UNAV) – José Alejandro García García, Gwatemala

Furca.org