Na konto naszej Fundacji w ostatnich dniach wpłynęła znaczna kwota pieniędzy. Uzbierali ją studenci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. A wszystko dzięki inspiracji ks. dr Andrzeja Bosowskiego, jak mówi jedna ze studentek. Na swoich wykładach uświadamiał ich jak ważne jest w dzisiejszych czasach, aby kapłani byli jak najlepiej przygotowani do swojej posługi. To od hojności wiernych zależy w dużej mierze ich wykształcenie.

Ks. dr Andrzej Bosowski to teolog, biblista, nauczyciel akademicki, a także przewodnik po Ziemi Świętej. Autor wielu artykułów i książek popularnonaukowych poświęconych tematyce biblijnej. Jego dodatkową pasją jest malarstwo.

Cieszymy się, że Ksiądz swoim nauczaniem tak skutecznie włączył się w działania naszej Fundacji. Prosimy o dalsze wsparcie i modlitwę. Ufamy, że z Bożą pomocą przyczynimy się do jak najlepszego przygotowania wielu księży z Polski, aby skutecznie służyli Kościołowi, odpowiedzialnie podejmując wyzwania szybko zmieniającego się świata, w jedności z Papieżem.

Furca.org