W dniach od 24 do 26 listopada 2016 przy współpracy z Fundacją Joseph Ratzinger-Benedykta XVI, (w Auli „Jana Pawła II „) Uniwersytet Świętego Krzyża gościł Sympozjum naukowe Eschatologia: analiza i perspektywy.

Sympozjum zostało otwarte przez prezydenta Komitetu naukowego Fundacji, kardynała Angelo Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Później głos zabrali profesor Paul O’Callaghan (na temat “Eschatologia w nauczaniu Joseph Ratzinger”), Thomas Söding (“Eschatologia u Mateusza ”), Romano Penna (“Eschatologia w myśli św.Pawła”) i rabin Rzymu Riccardo Di Segni (“Eschatologia w myśli rabinicznej klasycznej”). Wygłoszone referaty rozpoczęły workshop “Perspektywy eschatologiczne w judaizmie”. Warsztat przeciągnął się do popołudnia, głos zabrał rabin Genui Giuseppe Momigliano (“ hebrajska Biblia a eschatologia, czytanie hebrajskie”) i profesor Moshe Idel z Hebrew University of Jerusalem (“Jewish Messiahs and the Pope; Abraham Abulafia and Solomon Molkho”).

Furca.org