Po około 1,5 roku pracy wydał swoją nową książkę zatytułowaną „W miłości Boga” ks. Maciej Biedroń. Jest ona darem wdzięczności za pontyfikat papieża emeryta Benedykta XVI i pomocą dla ludzi chcących pogłębić swoją wiarę, odpowiedzieć na pytania dotyczące życia w wierze oraz zapoznać się z biografią Benedykta XVI. Książkę tworzą trzy części: syntetyczna biografia papieża emeryta, analiza nauczania Benedykta XVI na temat wiary, wspomnienia o osobie Benedykta XVI. Publikacja jest dostępna u autora, a zakupić ją można także w Wydawnictwie Diecezji Tarnowskiej „BIBLOS”. Ks. Maciej bardzo dziękuję wszystkim, którzy modlitwą, pracą i życzliwością przyczynili się do opublikowania książki. „ Ufam, że Bóg będzie uwielbiony w tej pracy, a ludziom pomoże ona zrozumieć i pokochać życie w wierze, a więc w miłości Boga. „

 

Ks. Maciej Biedroń jest studentem teologii na Uniwersytecie Nawarry.

 

Furca.org