„Wojna jest sytuacją graniczną” – wywiad z biskupem polowym ks. Wiesławem Lechowiczem dotyczący sytuacji na Ukrainie, zamieszczony w nr 17 „Gościa Niedzielnego”

Treść wywiadu – Wojna jest sytuacją graniczną

Furca.org