400 osób z różnych stron świata, a wśród nich specjaliści ds. komunikacji, dyrektorzy i szefowie biur prasowych diecezji, rzecznicy Konferencji Episkopatów, profesorowie i dziennikarze, wzięli udział w XI Profesjonalnym Seminarium na temat biur komunikacji Kościoła. Wydarzenie organizowane co dwa lata przez Wydział Komunikacji Społecznej Instytucjonalnej Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie odbyło się w dniach 17-19 kwietnia i przebiegało pod hasłem: „Dialog, szacunek i wolność wypowiedzi w sferze publicznej”.

„W obecnej chwili, w której wydaje się, że postprawda i fake news są jedynymi tematami debaty publicznej, ktoś zaczyna proponować hipotezę ograniczenia wolności słowa. Również w odniesieniu do propozycji chrześcijańskiej w wielu krajach podlega ona silnym ograniczeniom w sferze publicznej, od miękkiej cenzury po nierówno gwarantowane debaty, aż po prawdziwe prześladowania, dlatego – jak podkreślali organizatorzy – Seminarium miało na celu promowanie debaty o autentycznej wolności słowa w sferze publicznej dzisiaj, w społeczeństwie „hiperpołączonym”.

XI Profesjonalne Seminarium na temat biur komunikacji Kościoła otworzył prof. Luis Navarro, Rektor Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Wykład wprowadzający pt. „Dialog, szacunek i wolność. Trzy słowa klucze dla biur komunikacji kościelnych” wygłosił Jordi Pujol, profesor etyki medialnej. W swoim półgodzinnym wykładzie tłumaczył, że „dialog, szacunek i wolność wypowiedzi są ze sobą mocno związane, ale tylko wolność słowa, jako kamień milowy, pozwala na rozwój demokracji. Przed wolnością słowa musi być szacunek. Osoba, ze względu na swoją godność musi być szanowana”. Odnosząc się zaś do dialogu, akcentował, że dialog jest mocno związany z wolnością słowa jako „reguła gry”. „Istnieje wolność słowa, ale jest też prawo słuchających, aby nie zostać skrzywdzonym. Prawo do wolności słowa nie jest prawem absolutnym i bez limitów. Wolność słowa ma swoje ograniczenia i te ograniczenia mają swój fundament w godności człowieka” – zauważył prelegent.

Trzy główne słowa konferencji: dialog, szacunek i wolność wypowiedzi zostały podzielone na trzy dni obrad, jeden temat w jednym dniu konferencji. Na pierwszy dzień organizatorzy spotkania wyznaczyli podjęcie refleksji nt. wolności słowa. Prof. Richard John z Columbia University, który ukazał wolność słowa na przestrzeni wieków, zachęcał do ponownego odkrycia wartości wolności, ponieważ „wolność słowa opiera się na prawach naturalnych ustanowionych przez Boga”.

Interesującym wystąpieniem w pierwszym dniu dyskusji była konferencja Waltera Quattrociocchiego z Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji. W wykładzie pt. „Wpływ zjawiska „Echo Chamber” na komunikację instytucjonalną” podkreślił, że „od 2013 r. fake news należą do 10. najpoważniejszych problemów współczesnego świata, które polaryzują opinię publiczną”.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od środowej audiencji generalnej z papieżem Franciszkiem na Placu św. Piotra, w trakcie której Ojciec Święty pozdrowił uczestników seminarium. Po wspólnej modlitwie kolejnym punktem obrad, oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych, było spotkanie z Prałatem Lucio Ruizem, p.o. kierownika Sekretariatu ds. Komunikacji Stolicy Apostolskiej. W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej przedstawił aktualny stan reformy watykańskich mediów i odpowiadał na pytania uczestników.

W trzeci i ostatni dzień seminarium poruszano temat szacunku w sferze publicznej. Jednym z głównych prelegentów tego dnia był Michael P. Warsaw, prezes zarządu i dyrektor generalny EWTN, globalnej katolickiej stacji telewizyjnej. W swoim wykładzie pt. „Informacja religijna w społeczeństwie fake news” podkreślił, że najlepszym sposobem na uniknięcie fałszywych wiadomości nie jest odseparowanie się od Internetu, ale ciągłe oczyszczenie się przez prawdę. „To dziennikarze – jak przypomina papież Franciszek – powinni być opiekunami wiadomości” – podkreślił Michael Warsaw.

XI Profesjonalne Seminarium na temat biur komunikacji Kościoła zakończył Prałat Fernando Ocáriz, Wielki Kanclerz Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża. W kilku minutowym wystąpieniu podziękował organizatorom za włożony trud w przygotowanie spotkania oraz życzył uczestnikom, aby „wzrastanie w zrozumieniu i szacunku w dziedzinie komunikacji publicznej, jak prosi papież Franciszek, oznaczało przede wszystkim uświadomienie sobie, że to dzieło »angażuje osoby z imieniem i nazwiskiem«, a nie »masy«”.

Furca.org