Właśnie ukazała się trzecia i ostatnia część cyklu „Jutro Niedziela” Rok C “Idź, naśladuj Boga!” autorstwa ks. Przemysława Śliwińskiego i ks. Marcina Kowalskiego.

“Jutro Niedziela”, wydana na rok liturgiczny C jest zaproszeniem do bliższego poznania Ewangelii św. Łukasza, dzieła dojrzałego duchowo, w zasadniczej części koncentrującego się na drodze Jezusa do Jerozolimy. Św. Łukasz, nazywany Ewangelistą Bożego Miłosierdzia, jako jedyny zapisuje przypowieść o synu marnotrawnym, wprowadza w Jezusową szkołę modlitwy i opisuje Jezusa pochylającego się nad grzesznikami.

„Jutro Niedziela” rok C zachęca do lektury czterech szczególnych listów św. Pawła: emocjonalnego Listu do Galatów, Listu do Kolosan – zawierającego unikatowy opis „Chrystusa kosmicznego” oraz 1-2 Listu do Tymoteusza, będącego swoistym podręcznikiem zarządzania wspólnotą i troski o nią.

Autorzy przygotowali precyzyjniejszy Insider, wchodzący głębiej w teksty czytań, psalmów i Ewangelii, wiążący je tematycznie i ukazujący jeszcze więcej nawiązań do kontekstu Słowa Bożego. Dzięki bogatym komentarzom do czytań i Ewangelii czytelnicy mogą łatwiej przenieść się w realia historyczno-kulturowe tekstów biblijnych.

Furca.org