Informujemy, że został wydany w języku polskim Nowy Testament Biblii Nawarskiej (wyd. Apostolicum).

Na początku lat siedemdziesiątych XX w. św. Josemaría Escrivá zlecił biblistom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Nawarry wydanie Pisma Świętego z komentarzem, którego charakter – bez pomijania wyjaśnień historycznych, teologicznych, filologicznych itp. – byłby w głównej mierze duchowy i praktyczny.

Biblia Nawarska jest odpowiedzią na prośbę ostatnich papieży, by katolicy znali lepiej Pismo Święte. „Ewangelizacja wymaga zażyłości ze Słowem Bożym, a to oznacza, żeby diecezje, parafie i wszystkie wspólnoty katolickie proponowały poważne i wytrwałe studiowanie Biblii, jak również promowały jej modlitewne czytanie osobiste i wspólnotowe” (Franciszek Evangelii gaudium nr 175).
Cechami wyróżniającymi to wydanie są:
a) obszerne przypisy z jasnymi i praktycznymi komentarzami o charakterze duchowym. Komentarze zawierają przykłady interpretacji Pisma Świętego w bogatej Tradycji Kościoła: w pismach Ojców Kościoła, w tekstach Magisterium, zwłaszcza w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz w nauczaniu ostatnich Papieży, a także w liturgii i w świadectwie świętych. Dzięki temu każdy, kto weźmie do ręki to wydanie Biblii, odkryje łatwiej duchowy sens tekstu biblijnego;
b) bogate wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu, które umiejscawiają każdą księgę w Biblii jako całości, przekazują syntezę treści każdej księgi, proces jej powstawania, historyczne okoliczności jej redakcji, a w sposób szczególny  płynącą z niej naukę.

Dzięki tym cechom Biblia Nawarska jest w pełni zgodna z wytycznymi Magisterium Kościoła, które mówią że:
a) przekłady Pisma Świętego powinny być „opatrzone niezbędnymi i w pełni wystarczającymi objaśnieniami, tak aby dzieci Kościoła mogły bezpiecznie i owocnie obcować z księgami świętymi oraz przyjmować ich ducha” (Sobór Watykański II, konst. Dei Verbum, 25);
b) „Konieczne jest zwłaszcza, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem, zgodnie z wiekową i nadal aktualną tradycją lectio divina, pomagającą odnaleźć w biblijnym tekście żywe słowo, które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie” (Jan Paweł II, list apostolski Novo millennio ineunte, 39);
c) „Nie możemy nigdy sami czytać Pisma świętego. Spotykamy zbyt wiele zamkniętych drzwi i łatwo błądzimy” (Benedykt XVI, ad. ap. Verbum Domini, 30).

Komentarze Biblii Nawarskiej – pokazujące w jaki sposób przesłanie Pisma Świętego zostało zrozumiane i zaktualizowane przez Tradycję i Magisterium – ułatwiają nawiązywanie dialogu między Bogiem a czytelnikiem i zachęcają do zastosowania wskazań Jezusa i apostołów w codziennym życiu. „Komentarze biblistów z Nawarry stanowią znakomitą pomoc w owocnej lekturze Biblii. Pomagają by teksty stały się dostępne dla współczesnego czytelnika, i ułatwiają odpowiedź na najgłębsze pytania egzystencjalne: kim jest człowiek i jaki jest sens jego życia? W jakim sensie Jezus Chrystus jest naszym Mistrzem i Panem? Czy rzeczywiście to Chrystus utworzył Kościół? W jaki sposób oddziaływają na nas tajemnice Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa? W ten sposób, księgi Nowego Testamentu nie są czymś wyłącznie z przeszłości, ale stają się zaproszeniem do upodobnienia naszego życia do Chrystusa” (z prologu Ks. Abp Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Episkopatu Polski w załączeniu).
Niniejsza edycja Nowego Testamentu korzysta z tłumaczenia tekstu biblijnego z Biblii Tysiąclecia (wyd. 5, Pallottinum, Poznań 2015). Dialogi w księgach historycznych są zapisane tak jak w beletrystyce, co ułatwia ich lekturę. Na marginesach umieszczone zostały liczne odniesienia do tekstów biblijnych.
Biblia Nawarska jest bardzo popularna i doceniana szczególnie w krajach anglo i hiszpańskojęzycznych, w których osiągnęła wysokie nakłady. Cena to 99 zł. Dostępna pod tym linkiem:
https://www.apostolicum.pl/shop/?p=2&id_product=3184

Furca.org