Biuletyn nr 3/2019

Wydarzenia III kwartału 2019 Dostęp do biuletynu po kliknięciu linku:   Biuletyn_3_2019  

Starsze Biuletyny

Zdecydowaliśmy się na umieszczenie starszych wersji naszych Biuletynów. Na ich podstawie wszyscy zainteresowani mogą prześledzić, jak przebiega praca naszej Fundacji. Dostęp do starszych biuletynów jest możliwy po kliknięciu na link: Biuletyn_3_2019 Biuletyn_1_2019...
Furca.org