W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:
Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki (Łk. 3, 1-2)

W okresie Adwentu w szczególny sposób przywołujemy na myśl postać świętego Jana Chrzciciela. Ewangelia mówi nam, że jemu to właśnie Bóg przeznaczył misję przygotowania drogi dla Jezusa. Mówi także, że zadaniem Jana było to, aby był głosem, który woła na pustyni.
Postać Jana Chrzciciela jest w pewien sposób typem człowieka wierzącego i jego obecności w świecie. Podobnie jak Jan, mamy przygotowywać drogę dla Jezusa i być Jego głosem świecie. Przygotowywać drogę dla Jezusa i być głosem Boga, to mówić o swoim przywiązaniu do Niego. Nie chodzi tylko o słowa. Chodzi o to, aby wybory, jakich dokonuję na co dzień i to, czym się w życiu kieruję, było czytelnym wyrazem tego, że Bóg jest dla mnie ważny. Pisma starożytnych pisarzy chrześcijańskich zawierają przekazy opisujące że tym, co najbardziej przekonywało pogan do nawracania się, był przykład życia ludzi wierzących. Być głosem Boga, oznacza żyć tak, aby inni patrząc na mnie również chcieli doświadczyć bliskości Jezusa.

Przygotował: Ks. Adam Buraczyński

Furca.org