Szybko! Potrzebuję tego na wczoraj. Długo jeszcze? Kiedy w końcu oddzwoni. Nie mogę się doczekać! Umieram z głodu. Te słowa i wiele innych są emisariuszami naszych niecierpliwości, wrażenia że czegoś mi brakuje – świadomości że moje życie jest niepełne.

To samo poczucie towarzyszyło zniecierpliwionym z powodu braku sprawiedliwości Izraelitom, w imieniu których Izajasza wołał: „Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją. Niechajże ziemia się otworzy, niechaj zbawienie wyda owoc”. (Iz 45,8)

Kiedy nie mamy już siły się modlić – módlmy się naszą niecierpliwością i naszym czekaniem: Szybciej Panie! Długo jeszcze będę na Ciebie czekał? Potrzebuję twojej pomocy. Kiedy w końcu odpowiesz na moje modlitwy. Bez ciebie umieram. Nakarm mnie.

Przygotował: Ks. Łukasz Duda

Furca.org