Absolwenci naszych Uniwersytetów często wypowiadają się na ważne, aktualne tematy. Polecamy rozmowę z ks. dr Przemysław Drągiem dotyczącą aborcji eugenicznej jaka ukazała się na łamach „Gościa Niedzielnego” z 14 lutego 2021 r.

Ks. dr Przemysław Drąg jest dyrektorem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy KEP, sekretarzem rady ds. rodziny KEP. Studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Jest także absolwentem Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie.

Pobierz artykuł: artykuł ks Przemysław Drąg

Furca.org