Rozpoczynamy kolejny adwent w naszym życiu- czas radosnego oczekiwania na świętowanie Bożego Narodzenia. W tym czasie każdy człowiek, a szczególnie chrześcijanin jest zaproszony nie tylko do zewnętrznego przygotowania, ale przede wszystkim do uporządkowania swojego serca w relacji z Bogiem i ludźmi, do pogłębienia życia wewnętrznego przez uczestnictwo w rekolekcjach, przez częstsze znalezienie czasu na osobistą modlitwę, świąteczną spowiedź świętą, sięgnięcie po Pismo Święte, ubogacającą lekturę duchową czy walkę z konkretnym grzechem. Adwentowa przestrzeń to podejmowanie różnych wyrzeczeń, postanowień, jak również udział w Mszach Świętych Roratnich, podczas których pochylamy się nad tajemnicami z życia Pana Jezusa i Jego Matki- Maryi, która zawsze jest naszą Przewodniczką na tej drodze. Życzę każdemu z nas owocnego przeżycia „adwentowej szansy”, która może stać się doskonałą okazją do pogłębienia swojej wiary i lepszego poznania Jezusa Chrystusa, Bożej Rodzicielki, prawdziwej i żywej wspólnoty Kościoła.

Przygotował: Ks. Piotr Hoffman

Furca.org