Krótki komentarz historyczno-kulturowy
Pwt 26, 4-10
Rz 10, 8-13
Łk 4, 1-13

I czytanie
Księga Powtórzonego Prawa jest w istocie zapisem długiej mowy Mojżesza, który na równinie Moabu – po wschodniej stronie Morza Martwego – powtarza i wyjaśnia narodowi wybranemu prawa otrzymane od Boga na górze Synaj. Ton tej mowy jest pożegnalny – Mojżesz wie, że nie wejdzie do Ziemi Obiecanej. Odwołuje się do czterdziestu lat wędrówki na pustyni, przypomina grzechy ludu, wierność Boga, Jego dobroć i opiekę. Po przekroczeniu Jordanu, kiedy Żydzi znajdą się w zupełnie nowych okolicznościach, najpierw zajmując ziemię, a następnie organizując życie społeczne, mają pamiętać o przymierzu i realizować obietnice, które złożyli. Dotyczy to również obowiązku składania ofiar dziękczynnych z pierwocin ziemi, które należą do Boga, jako Obdarowującego tą ziemią swój naród.

II czytanie
W czasie swojej trzeciej wyprawy misyjnej św. Paweł przebywając w Koryncie wybiega myślą naprzód. Jest połowa lat 50. Marzy mu się wizyta w stolicy Imperium, chce również tam udać się z Ewangelią. W dalszych planach Rzym może stać się wysuniętym przyczółkiem dalszej działalności misyjnej. Zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje tam już wspólnota chrześcijan. Nie zakładał jej, ale postanawia odejść od swojego zwyczaju listów kierowanych do swoich wspólnot i pisze do nich list uprzedzający jego wizytę. Tak oto powstaje arcydzieło teologiczne.

Rozważanie do Ewangelii
„Dla siebie pości ten, kto tego, czego brzuchowi na pewien czas odmawia, nie daje biednym, lecz zachowuje, by to później móc ofiarować swemu brzuchowi. Poświęcenie postu polega na dodaniu innych dobrych uczynków i okazywaniu wstrzemięźliwości ciała godnej Boga.”
św. Grzegorz Wielki

Pokusa to oszustka, która oferuje nam to, czego nie może dać.
Jaki jest cel kuszenia? O co chodzi szatanowi? Żeby wbić klin między człowieka, a Pana Boga. Chce tego najbardziej. Nie, żebyś zaczął pić, cudzołożyć. Chodzi o to, żeby Cię oddalić od Pana Boga. I wejść w to miejsce. Żebyś już nie słuchał Boga, nie żeby Bóg mówił Ci o świecie, o Tobie, jaki jesteś, o Twoich przyjaciołach i o sobie, ale żeby szatan mówił Ci o świecie, o Tobie i o sobie. Szatan chce, żebyśmy Pana Boga zmienili sobie na takiego prywatnego, indywidualnego, który zawsze będzie nam błogosławił i spełniał nasze zachcianki. Który będzie nam odpowiadał, który będzie wygodny. Który nie będzie mi przeszkadzał. Który powie, że antykoncepcja jest dobra. Że kłamstwo jest dobre. Że kradzież jest dobra. Że aborcja jest dobra. Że nienawiść jest dobra. Pokusa szyta na miarę! Idealnie skrojona! Ale ona nie jest sama w sobie zła. Może być przyczyną upadku, jak też i zbliżenia się do Boga. Wybór należy do nas – czy chcemy być z Bogiem.

Działanie sprytnej oszustki
By okraść kogoś, trzeba go związać, unieruchomić. Człowiek dużo dostał – intelekt, wolę, duchowość. Niełatwo jest go pokonać, by odebrać mu szczęście, to co jest cenne i wartościowe dla niego. Najpierw trzeba mocarza związać. Czym związuje się człowieka? Kłamstwem. Po co napadać na statek, porywać w piracki sposób i odholowywać do portu? Lepiej zepsuć mu nawigację, żeby ten statek sam wpłynął do portu pirackiego. Szatan wiąże nas kłamstwem, psuje nam nawigację. Jest ojcem kłamstwa. Kłamstwo łatwo rodzi się w emocjach. Szatanowi chodzi o to, żeby haczyk jego pokusy tylko o coś się zaczepił. O coś malutkiego. O coś, co nie jest do końca prawdziwe i uczciwe. Czasem może chodzić o dodanie 3 literek – jesteś mądra! Jesteś NAJmądrzejszy! NAJ! Czyli inni są głupi, nierozumnie, nie potrafią tyle, co ja. Jesteś NAJważniejszy. „Albo człowiek będzie aniołem światłości, ikoną Boga, Jego podobieństwem, albo pozwoli być obrazem diabolicznej bestii”. (P. Evdokimov)

Dobrego przygotowania do Paschy Pana!

Ks. Bartłomiej Michalski (Archidiecezja Warszawska)
Student I roku studiów licencjacko-doktoranckich z teologii moralnej

 

Furca.org