W warszawskich archiwach Stefana Kardynała Wyszyńskiego odnaleziono bilecik z autografem założyciela Opus Dei.

Wizytówka nosi krótki zapis Afettuosamente in Domino, Roma 12-5-65.

Dr hab. Paweł Skibiński sądzi, że wizytówka była przekazana z okazji rocznicy sakry biskupiej ks. kard. Wyszyńskiego (12 maja 1946 r.). Prawdopodobnie nie doszło do spotkania osobistego pomiędzy założycielem Opus Dei i Prymasem Polski.

Wizytówka jest datowana pomiędzy trzecią (14 IX – 21 XI 1964) i czwartą sesją (14 IX – 8 XII 1965) Soboru Watykańskiego II. Prymas przebywał w Rzymie i tam odbyły się uroczystości rocznicowe. Tam też musiał otrzymać ten bilecik.

Furca.org