Przeżywając obecny rok liturgiczny pod patronatem Świętego Józefa, chciałbym poniższe rozważania poświęcić właśnie jego osobie.
Święty Józef może być dla nas przykładem gorliwego obrońcy życia, zatroskanego o losy człowieka. Otrzymawszy we śnie nakaz, udał się do Egiptu, aby chronić życie Syna Bożego. Święty Józef- szczególny patron mężczyzn, Głowa Świętej Rodziny z Nazaretu może uczyć nas niewątpliwie pełnego zaufania Bogu, bycia dyspozycyjnym, gotowym na ludzkie poświęcenia, otwarcia się na działanie Jego woli, konsekwencji w podążaniu za Jezusem i nie zrażaniem się napotkanymi trudnościami i przeciwnościami życia. Obrońca życia Mistrza z Nazaretu może być dla współczesnego człowieka- szczególnie chrześcijanina przykładem pokornego i miłosiernego życia, przykładem pracowitości, szczerego i wiernego oddania ludzkiej rodzinie i małżeństwu. Św. Józef jako obrońca życia zasłynął nie tylko z pragnienia wypełniania solidnej pracy cieśli, ale z pewnością był niezawodnym i sumiennym ojcem, mężem i nauczycielem, przewodnikiem i pasterzem dla dojrzewającego Jezusa.
We współczesnym świecie, tak bardzo negującym wartości chrześcijańskie, święty Józef i postawa jego życia mogą być dla wielu ogromną ostoją na drodze wiary (życia duchowego) i trwałym, budującym dowodem na nienaruszalność ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Można by dziś powiedzieć, że święty Józef byłby zdecydowanie przeciwny dokonywanym w świecie aborcjom i eutanazjom.
Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga i przyobleczony w godność dziecka Bożego. Powinna to być niezwykle ważna i cenna wartość duchowa dla wierzącego człowieka. Święty Józef jako Obrońca życia przypomina o świętości daru życia i zadaniu jego konkretnej realizacji w rzeczywistości. Uczy On nas również trwania w miłości Jezusa i niezachwianej, żywej wiary w relacji ze słuchającym Bogiem. Współczesnego człowieka wzywa do opieki i troski nad słabszym i potrzebującym pomocy, wsparcia, uwagi i zaprasza do naśladowania Jego moralnego, cnotliwego życia. Przykład jego osoby jest fundamentem w relacji ojca z synem- tak często obecnie zatartej i pomijanej w wychowaniu syna.

Opracował: Ks. Piotr Hoffmann

Furca.org