«Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo» (Patris Corde)

Bóg stawia przed nami kolejny 2021 rok. Jest to czas, w którym zadajemy sobie szereg pytań związanych z ludzkim życiem, zdrowiem, pracą. Rozważamy na temat swojej przyszłości i powrotu do normalności. W niedalekiej przeszłości często zwracaliśmy uwagę, że na wiele spraw nie mieliśmy czasu, ponieważ obowiązki, praca, różne zajęcia. W dobie kiedy walczymy z wirusem, często jesteśmy zobowiązani pozostać w domu z najbliższymi, dla dobra swojego i innych. Może to być dobry czas do odnowienia relacji rodzinnych, bądź rozwinięcia swoich zainteresowań. Należy pamiętać jednak, aby ten czas wykorzystać dobrze, owocnie i przede wszystkim w bliskości z Panem Bogiem. W związku z powyższym, przeżywany czas Wielkiego Postu może być wyjątkowym impulsem do odnowienia więzi z Panem Bogiem w naszych rodzinach, do szczerej tęsknoty za Eucharystią i za wspólnotą kościoła. W tym wszystkim Kościół stawiam przed nami przykład świętego Józefa, patrona rodzin chrześcijańskich. Podczas tej krótkiej refleksji zwróćmy uwagę na wybrane sytuacje z życia Świętego Józefa patrona rodzin, następnie zastanówmy się jak możemy je odnieść do swojego życia.

Widząc przykład życia św. Józefa, możemy uczyć się w jaki sposób budować swój dom na skale. Był on człowiekiem odpowiedzialnym i bardzo otwartym na głos Boga. Jego szczególna relacja miłości z Panem, miała swoje odzwierciedlenie w podjęciu odpowiedzialności za życie swoich najbliższych. Czuwał przy Maryi będąc dla niej wielkim oparciem w czasie kiedy była brzemienna. Jako zatroskany mąż, szukał dla Niej i będącego w Jej łonie Jezusa schronienia. Niestety nikt nie przyjął ich pod swój dach, ale Józef swoją troską, przykładem i miłością zbudował dla nich dom jeszcze piękniejszy. Mimo tego, iż Jezus narodził się w ubóstwie, wśród zwierząt, to otrzymał coś najpiękniejszego, coś co pragnie otrzymać każde dziecko przychodzące na świat – miłość swoich rodziców i poczucie, że jest chciany i kochany.

Po narodzinach Jezusa, kiedy zagrażało im wielkie niebezpieczeństwo ze strony Heroda, Józef nie bał się zaryzykować i pójść w nieznane. Będąc posłusznym wezwaniu anioła, udał się wraz z Maryją i Jezusem do Egiptu. Podróż musiała być niezwykle niebezpieczna, ale przez miłość którą darzyli się wzajemnie uwielbiali i ufali Bogu, a to pozwoliło im przetrwać najtrudniejsze chwile. Przykład św. Józefa, możemy odnaleźć również w zatroskaniu o życie religijne w rodzinie, ale także w wypełnianiu zwykłych codziennych czynności w duchu miłości. W domu Świętej Rodziny panuje wielkie zaufanie i otwartość na innych ludzi. W takiej atmosferze rodzinnej Jezus przygotowuje się do realizacji planu Ojca Niebieskiego. Maryja, Józef i Jezus tworzą normalną rodzinę, dlatego wśród mieszkańców Nazaretu, nie są uważani za ludzi oddalonych bądź dziwnych. Ponadto, gdy Jezus pojawia się głosić Królestwo Boże, mieszkańcy nie mogą sobie wytłumaczyć, skąd On wziął tę mądrość: „Czyż nie jest to syn Józefa?” (Łk 4, 22).

Obecny rok jest przeżywany pod patronatem św. Józefa. Jego pokorne dążenie do świętości, wierność i głęboka troska o Jezusa i Maryję sprawiły, że jest on postacią bliską naszych serc. W tym szczególnym czasie Wielkiego Postu, warto na chwilę się zatrzymać i spojrzeć na swoje życie i podjąć refleksję:

  • Czy leży mi na sercu, sprawa troski i obrony życia ludzkiego?
  • Jak wygląda moja troska o rodzinę / najbliższych?
  • Czy daję przykład pokornego wypełniania swojego powołania?
  • Jak dużo czasu poświęcam moim najbliższym?
  • W wypełnianiu codziennych obowiązków (w pracy, w domu) jestem uczciwy
    i sumienny?
  • Czego mnie dzisiaj uczy św. Józef?
  • W czym mogę naśladować św. Józefa?

Są to pytania, które mogą nam pomóc w jeszcze głębszym kształtowaniu naszych relacji z Panem Bogiem, a w konsekwencji w relacji z rodziną, bliskimi. Na wzór św. Józefa przyjmijmy do swojego domu Jezusa. W Jego obecności, kształtujmy swoją przyszłość, a żadne burze i niebezpieczeństwa złego, nie będą w stanie tego domu zburzyć, bo na skale jaką jest Chrystus będzie zbudowany.

Opracował: Ks. Tomasz Zych

Furca.org