Pod takim tytułem ukazała się najnowsza książka ks. Krzysztofa Porosło, pochodzącego z Archidiecezji krakowskiej. Absolwenta i doktoranta teologii na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

A oto co sam autor mówi o swojej publikacji:

„Kluczowym pytaniem, które stawiam sobie od wielu lat, a które stało się źródłem powstania tej książki, jest kwestia relacji, jaka zachodzi między liturgią a życiem konkretnego człowieka, między świętymi celebracjami a naszą codziennością. (…) Jak uczynić liturgię czymś najważniejszym w życiu i jak sprawić, aby całe życie było liturgią, a więc piękną pieśnią chwały dla Boga? Praktyczny poradnik uświęcania codzienności. Jak połączyć liturgię z prozą mijających tygodni? Co zrobić, aby nasze życie nie było rozszczepione na to, co święte, oraz całą resztę, która wydaje się ze świętością mieć niewiele wspólnego? Ksiądz Krzysztof Porosło wprowadza nas w tajemnicę liturgii. Aby doświadczyć jej mocy, trzeba przede wszystkim zmienić perspektywę: to nie my kształtujemy liturgię, to ona kształtuje nas.”

Książka zawiera następujące rozdziały:

Rozdział 1: Świat według Bożego zamysłu
Rozdział 2: Biblijne pojęcie świętości
Rozdział 3: Co to jest liturgia?
Rozdział 4: Liturgia życia
Rozdział 5: Człowiek i sakramenty
Rozdział 6: Człowiek ukształtowany przez liturgię
Rozdział 7: Ars celebrandi kapłana i osoby świeckiej
Rozdział 8: Liturgia szkołą modlitwy osobistej
Rozdział 9: Liturgia domowa

Ksiądz Krzysztof jest także współautorem niedawno wydanej publikacji „Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła”. red. ks. Krzysztof Porosło, ks. Robert J. Woźniak.

Niniejsza monografia jest najpełniejszym polskim opracowaniem poświęconym sakramentologii. Po raz pierwszy na tę dziedzinę spojrzano tak szeroko, zajmując się w obrębie jednego dzieła zarówno sakramentologią fundamentalną, jak i szczegółową.

Ks. Robert J. Woźniak jest także absolwentem wydziału Teologicznego Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Obecnie wykładowcą na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.

Furca.org