Święty Jan Paweł II ukazywał swoim życiem znaczenie tych słów, które sam wypowiedział, a które zostały zacytowane. Często ludzie, którzy się z nim spotykali stwierdzali, że w jego oczach można było zobaczyć, że w nim rzeczywiście działa łaska Boża. Św. Jan Paweł II był przepełniony miłością Boga, ponieważ pragnął nieustannie żyć i działać w obecności Boga, a czynił to w taki sposób, że inni widzieli to wielkie świadectwo wiary. Tylko Bóg i Jego obecność w człowieku może zmienić życie w czytelne świadectwo wiary, a więc ufności Bogu.

Dzisiaj, kiedy spotykamy się z mocno rozwiniętym indywidualizmem, przekonaniem o samowystarczalności, które przez ostatnie doświadczenia ukazały swoją słabość, potrzeba człowiekowi przeobrażenia swojego życia przez łaskę Boga, a więc Jego obecność. On, jako Bóg,  jest zawsze z nami i zawsze puka do drzwi naszego serca. Z naszej strony potrzeba jednak owej świętej pokory, w której żył św. Jan Paweł II, aby uczynić miejsce dla Boga, co więcej, pozwolić, aby On przeniknął całą naszą osobę i naszą egzystencję. Kiedy mamy Boga w sercu, kiedy działamy ze świadomością świętej obecności Boga w nas i w naszych dziełach, wtedy życie nasze staje się świadectwem wiary i troski o Królestwa Boga. Potrzeba tylko tego, abym ja się umniejszał, by Bóg był wywyższony (por. J 3, 30) – czego przykład dawał nam nasz święty rodak. Owo umniejszenie jednak stało się także źródłem wielkiej łaski, mianowicie św. Jan Paweł II żył w komunii z Bogiem i wypełnił to powołanie, do którego każdy z nas dąży – radość ze wspólnoty z Bogiem w życiu wiecznym. Stał się także przykładem dla innych, by przynosić owoce dobra, o których sam wspominał.

Niech więc rok 2020, w którym wspominamy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II będzie mobilizacją do kształtowania naszej wiary, która pozwoli działać Bogu obecnemu w nas, by przynosić owoce dobra – dla siebie, dla bliźnich, dla Kościoła i dla Boga. Niech będzie na nowo okazją do zaproszenia Jezusa i do przyjęcia Jego łaski, by żyć w Bogu i dla Boga, jak dał nam tego przykład święty papież Polak.

oprac. ks. Maciej Biedroń
(diecezja tarnowska)

Furca.org