“W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć.” Iz 29,18

Wynieś śmieci! Posprzątaj! Przyjdź tutaj szybko! – to sformułowania, których często niektórzy nie chcą usłyszeć, bo są one związane z pewnym zadaniem. Pewnie, gdyby ktoś zawołał, chodź tutaj szybko, bo mam dla ciebie 100 euro. To ta osoba w mniej niż 3 sek. znalazłaby się przy wołającej go osobie. Dlaczego tak jest? Dlaczego są zdania czy słowa, których udajemy, że nie słyszymy? Może dlatego, że zdecydowaliśmy się na zbyt wygodny sposób życia, który sprawiał, że rozsiedliśmy się w kanapie naszego życia.

Słowo Boże mówi dzisiaj do nas, że nadejdzie dzień, kiedy to uszy głuchych się otworzą i oczy niewidomych zostaną otworzone. Możemy w tym momencie pomyśleć tylko o powtórnym przyjściu Chrystusa na końcu czasów, ale trzeba nam bardziej pomyśleć o dniu przyjścia Chrystusa do naszego Życia? To dzień w którym usłyszeliśmy Boże Słowo i zobaczyliśmy Pana Boga, wyszliśmy z marazmu i ciemności naszego życia… Może znowu tam powróciliśmy i zatkaliśmy sobie uszy i zasłoniliśmy sobie oczy… Chrystus Pan może tam znowu wejść, ale czy chce znowu usłyszeć jego głos? Znowu go oglądać? Zawalcz o siebie podczas tego adwentu!

Przygotował: ks. Paweł Rybka

 

Furca.org