TWOJA OFIARA DLA KSIĘDZA –  WPŁATY MIESIĘCZNE NA STYPENDIUM 

Współczesny świat potrzebuje dobrze wykształconych i uformowanych księży.
Jako chrześcijanin  wiesz zapewne, że  dzisiejszy świat odwraca się od wartości chrześcijańskich, które są podstawą naszej cywilizacji.
Coraz powszechniej atakowane są fundamentalne prawdy o człowieku i jego naturze.
Wielu chrześcijan  jest zagubionych i ulega agresywnym wpływom obcych ideologii.
Inni nierzadko nie mają odwagi przyznać się, że są chrześcijanami.
Nie jest tajemnicą, że aktualnie Kościół w Polsce przeżywa kryzys.
Główne problemy to:

 • postępująca dechrystianizacja społeczeństwa
 • spadek powołań kapłańskich i zakonnych
 • wzrost przypadków porzucania służby kapłańskiej
 • spadek religijności katolików
 • napór religii pogańskich, zwłaszcza na młodzież
 • wrogość otoczenia ateistycznego wobec kościoła i wiernych

Widzimy często, jak ksiądz katolicki staje się obiektem niewybrednych ataków ze strony dużej części wrogiego społeczeństwa, karmionego informacjami spreparowanymi przez wrogie Kościołowi media i instytucje.

Potrzebny jest szeroki front wsparcia ze strony wiernych.

Jednocześnie człowiek  współczesny nierzadko przeżywa kryzys egzystencjalny.
Żyjąc w erze zaawansowanych technologii, na pograniczu świata rzeczywistego i wirtualnego,  człowiek zaczyna się gubić.
Przestaje rozumieć kim jest i po co żyje. Traci z oczu swój cel, to jest zbawienie wieczne. A świat, który go otacza, staje się coraz bardziej pogański.
Świat pogański to świat bez wiary w Boga, Jego Przykazań i sakramentów.
Dlatego teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebna  jest doktryna i nadzieja.
Potrzebni są pasterze, posiadający wiedzę i przygotowanie , aby zmierzyć  się z  wyzwaniami współczesnego świata.
Potrzebni są wierni, gotowi do obrony wartości chrześcijańskich.
Czy zastanawiałeś się, w jaki sposób Ty jako świecki chrześcijanin możesz zaangażować się w obronę wartości chrześcijańskich, z którymi się utożsamiasz?
To proste. ​Możesz przyłączyć się do nas.​
Kim jesteśmy?  Grupą kilkunastu osób – ludzi różnych zawodów –   i podjęliśmy konkretne działanie.
W 2014 roku założyliśmy Fundację Rzymskiego Centrum Akademickiego FURCA, ponieważ zauważyliśmy, że najlepsze co możemy zrobić, to aktywnie wesprzeć tych, którzy są na pierwszej linii propagandowej konfrontacji, czyli księży.
Od 2014 roku zbieramy fundusze na stypendia dla księży i seminarzystów oddelegowanych na PUSC przez swoich biskupów.
Wierzymy, że wszechstronnie wykształceni księża stanowią zarówno duchowe wsparcie, jak i intelektualną siłę – niezbędną, by tworzyć przeciwwagę dla negatywnych trendów i opinii w otaczającej rzeczywistości.
Potrzebują oni, jak nikt inny, solidnej wiedzy i mocnych argumentów merytorycznych, by tłumaczyć Ewangelię współczesnemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku.
Papieski Uniwersytet Św. Krzyża (PUSC), odpowiada na jedną z największych potrzeb świata.
Jego misją jest formowanie księży, którzy będą prowadzić Kościół w XXI wieku.

DOŁĄCZ DO TEJ MISJI!

Dlaczego miałbyś wspierać kształcenie księży z Polski na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie?

PONIEWAŻ

 • Troszczysz się o ​przyszłość Kościoła​, którego fundamentem są jego pasterze,
 • Troszczysz się o ​prawdę​, którą absolwenci PUSC będą przekazywać dalej jako wykładowcy seminariów duchownych, biskupi, wychowawcy przyszłych pokoleń księży,
 • Czujesz ​odpowiedzialność​ za misję Kościoła Powszechnego, którą jest prowadzenie ludzi do Chrystusa. Wymaga to bardzo solidnego przygotowania księży w warstwie doktrynalnej, ludzkiej i duchowej,
 • Chcesz wyrazić ​wdzięczność​ kapłanom za to, że się poświęcili dla ciebie, abyś miał dostęp do skarbów Kościoła, jakimi są Sakramenty,
 • Zabiegasz o własne ​zbawienie​. Aktywne wspieranie księży na drodze do świętości jest naszym ludzkim wkładem, jaki możemy ofiarować Kościołowi, naszej Matce.

Ta troska i ten wysiłek bez wątpienia przyniosą nam zasługę w Niebie.

Papieski Uniwersytet Św. Krzyża
Dla Polski i dla świata w samym sercu Rzymu

Dlaczego PUSC?

 • Papieski Uniwersytet Św. Krzyża, odpowiada na jedną z największych potrzeb świata. Jego misją jest formowanie księży, którzy będą prowadzić Kościół w XXI wieku,
 • Taka jest właśnie misja Uniwersytetu PUSC: dawać księżom i przyszłym biskupom formację i wykształcenie, jakich potrzebują, żeby służyli Kościołowi powszechnemu,
 • Na PUSC księża zdobywają naukę na zajęciach interdyscyplinarnych w zakresie ekonomii, nauk przyrodniczych, filozofii i komunikacji społecznej, w klimacie wielokulturowości,
 • Zdobywają również umiejętności niezbędne dla owocnego dialogu ze współczesnym światem,
 • Uniwersytet reprezentuje wysoki poziom akademicki, połączony z zindywidualizowaną troską o formację ludzką i duchową.

Po powrocie do własnych krajów zdobyte umiejętności pozwalają  księżom skuteczniej realizować zadania jako duszpasterze, pracownicy instytucji kościelnych, wykładowcy lub wychowawcy przyszłych pokoleń księży.

Uniwersytet ma uniwersalny charakter – studenci z 70 krajów i wielu kultur mają szansę na dogłębne poznanie nauczania Kościoła i zagadnień wiary chrześcijańskiej. W zależności od konkretnych potrzeb kościoła lokalnego lub diecezji, księża mogą studiować na jednym z 4 wydziałów oraz w Instytucie Nauk Religijnych:

Wydział Komunikacji Społecznej​ ​- naucza procesów kształtowania opinii publicznej.
Studenci zostają wyposażeni w głęboką wizję teologiczną Kościoła oraz w solidny zasób najnowszych technologii i strategii komunikacyjnych i medialnych. W ten sposób już jako absolwenci będą mogli skutecznie prezentować tę wizję całemu społeczeństwu​.

Wydział Teologii – ​pogłębia wiedzę na temat wiary.
Absolwenci będą coraz pełniej rozumieć powody ich nadziei i dążyć do napełniania chrześcijańskim życiem doczesnych  rzeczywistości.

Wydział Filozofii ​- ​ podkreśla zarówno wymiar metafizyczny prawdy, jak i zrozumienie współczesnego kontekstu antropologicznego i społeczno-kulturowego.
Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę  na temat najbardziej podstawowych pytań człowieka oraz kwestii podnoszonych przez naukę.

Wydział Prawa Kanonicznego – ​ przygotowuje studentów w dziedzinie głębokiej teoretycznej i praktycznej znajomości prawa kościelnego.
Absolwenci rozwijają umiejętności z zakresu prawa razem z wrażliwością duszpasterską, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań praktyki prawnej wśród ludu Bożego.

Instytut Nauk Religijnych – ​ prowadzi formację teologiczną wiernych świeckich i księży, poprzez systematyczne badania naukowe i doktryny katolickiej.
W ten sposób przygotowuje duszpasterzy i świeckich do różnych działań apostolskich w społecznościach lokalnych.

Studium języków obcych – ​Studenci mają szansę nauczyć się języków klasycznych jak i współczesnych.

Dodatkowym atutem jest lokalizacja uniwersytetu​ – ​ ​w samym centrum Rzymu, sercu chrześcijaństwa. Dzięki temu studenci doświadczają bliskości Ojca Świętego i jedności Kościoła.

Absolwenci Uniwersytetów PUSC i UNAV

W ciągu ostatnich 25 lat ponad 200 polskich księży ukończyło studia na Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie (PUSC)  i Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (UNAV). Przez te lata otrzymywali wsparcie finansowe w postaci stypendiów od zagranicznych darczyńców, głównie z Niemiec i Hiszpanii.
Niemal wszyscy absolwenci wrócili po studiach do kraju by służyć Kościołowi w Polsce.

Absolwenci PUSC – Świadectwa

Ks. Tomasz Lis
Ukończył studia specjalistyczne na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie na wydziale Komunikacji Instytucjonalnej w 2006 r.
Rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu oraz kierownik oddziału sandomierskiego Gościa Niedzielnego

 

Wspomnienia ze studiów
Wydział Komunikacji Społecznej i Instytucjonalnej to pełne wyzwań studia. Trafia się w świat mediów, informacji, techniki i technologii przekazu. Każdy przedmiot to zupełna nowość. Z punktu dzisiejszej mojej pracy w diecezji bardzo cenne były zajęcia z dziennikarstwa prasowego czy też z komunikowania w sytuacjach kryzysowych. Od początku podkreślano, że dziennikarstwa nie poznaje się w teorii tylko w praktyce, dlatego pod okiem wytrawnych dziennikarzy szlifowaliśmy nasze, początkowo nieudolne, pisanie pierwszych informacji, newsów, artykułów opinii, reportaży czy felietonów. Dużą pomocą były zajęcia w studiach radiowych i telewizyjnych przygotowanych w specjalnym budynku uniwersytetu. Tam pod okiem radiowców i techników telewizyjnych musieliśmy realizować pierwsze audycje radiowe i programy telewizyjne.  

Ks. Dariusz Gronowski
Studiował na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie na Wydziale Komunikacji Społecznej Instytucjonalnej. Obecnie wykładowca teorii komunikacji na PUSC.
Postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty    

 

Wspomnienia ze studiów
Studiowałem na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie na Wydziale Komunikacji
Społecznej Instytucjonalnej. Rzym to wyjątkowe środowisko akademickie, które jest w stanie poszerzyć horyzonty patrzenia na Kościół i świat, odkryć różnorodność, a jednocześnie wspólnotę i bliskość między wierzącymi z całego globu.
Odkryłem też szybko, jak wyjątkowy jest nasz nieduży wydział i jak wybitni fachowcy przekazują na nim wiedzę studentom. Bóg był dla mnie łaskawy, że posłał mnie w to miejsce. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie stypendium, które dało mi możliwość odbycia tych studiów.  

Ks. Lucjan Chronchol 
Ukończył w 2011 r. studia specjalistyczne z teologii duchowości na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.
Prefekt w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie

 

Wspomnienia ze studiów
Studia w Wiecznym Mieście to ogromny dar i przywilej. Starałem się zaczerpnąć z tego miejsca tak wiele, jak tylko można. W pierwszym miesiącu pobytu starałem się wychodzić codziennie na kilkugodzinny spacer z przewodnikiem zatytułowanym „Śladami Świętych w Rzymie”. Poznawanie nie tylko miejsc kultu, ale codziennego życia i pracy osób, które znałem wcześniej głównie z obrazków, było dla mnie niezwykle fascynującą i bezcenną duchowo przygodą. Poza tym Watykan, osoba Ojca Świętego, możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju celebracjach i wydarzeniach w stolicy chrześcijaństwa… wszystko to tworzyło niepowtarzalny klimat i atmosferę formacji i duchowego wzrostu. Mam świadomość ogromnego obdarowania i w pewnym sensie czuję się dłużnikiem przed Bogiem i przed Jego Kościołem. Bez konkretnego wsparcia modlitewnego i finansowego wielu osób, często nieznanych mi z imienia, moje studiowanie nie byłoby możliwe. Wiem, że wyrazem mojej wdzięczności nie może być tylko słowo „dziękuję”, czy nawet modlitwa w intencji dobroczyńców i ofiarodawców. To też, ale przede wszystkim staram się dalej pomnażać i rozdawać to, co sam otrzymałem tak hojnie.

Ks. Wojciech Węckowski
Prezes Wydawnictwa „Bernardinum” w Pelplinie
W latach 1997-1999 studiował komunikację społeczną na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

 

Wspomnienia ze studiów
 Po ukończeniu studiów na PUSC, a to już było 15 lat temu, wróciłem do stolicy mojej diecezji, do Pelplina. Otrzymałem angaż w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie jako wykładowca mass mediów, dzisiaj ten przedmiot nazywa się techniki informacji. Szczególny nacisk jaki kładę podczas tych zajęć, to zrozumienie wartości współczesnego odbiorcy, który jest także naszym odbiorcą w Kościele. Ponadto od 5 lat jestem redaktorem naczelnym diecezjalnego dwutygodnika PIELGRZYM. Głównym moim zadaniem jest jednak funkcja prezesa zarządu Wydawnictwa Bernardinum. Łączę różne funkcje, ale wszystkie opierają się na jednym fundamencie, tzn. na szeroko pojętej komunikacji.
Czas rzymskich studiów to mój najwspanialszy okres. Uczyłem się wówczas nie tylko komunikacji społecznej czy instytucjonalnej, ale przede wszystkim poznawałem powszechność Kościoła.
Tych przedmiotów było sporo, ale nade wszystko bardzo użyteczne pozostały do dziś przedmioty praktyczne, jak komunikacja instytucjonalna, zarządzanie kryzysem, komunikacja radiowa, telewizyjna, czy pisemna. W moich czasach powstawał dopiero internet. Nie mieliśmy dziennikarstwa mediów społecznościowych, ale znając podstawy dobrego komunikowania śmiało dziś można je wykorzystywać do informacji internetowej. 

 Więcej na stronie: https://furca.org/absolwenci/

STUDENCI 2019/2020

Ks. Piotr Hoffmann ( Archidiecezja Poznańska) będzie studiował teologię moralną na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Pochodzi z Murowanej Gośliny. Bardzo lubi pracować z młodzieżą i z chorymi. Główną jego pasją obok sportu jest muzyka, szczególnie klasyczna. Ukończył Arcybiskupie Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w 2017 przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Pracował w parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śremie oraz jako Kapelan w Domu Pomocy Społecznej w Śremie

„Decyzja o skierowaniu mnie na studia jest dla mnie kolejnym etapem drogi kapłańskiej. Panu Bogu zawierzam czas studiów, który ufam, że jest Jego wolą i najlepszym pomysłem na moje przyszłe życie. Dzięki studiom i talentom otrzymanym od Stwórcy, chciałbym poszerzyć wiedzę i pogłębić wiarę w myśl słów z obrazka prymicyjnego „Potrzeba, aby On wzrastał, ja abym się umniejszał” ( J 3, 30).”

Ks. Piotr Staryszak (Diecezja Rzeszowska) będzie studiował teologię dogmatyczną na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Urodził się w 1990 r. Pochodzi z parafii pw. Narodzenia NMP we Frysztaku (diecezja rzeszowska). Ukończył Wyższe Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Świecenia kapłańskie przyjął 23.05.2015 w katedrze rzeszowskiej z rąk księdza Biskupa Jana Wątroby. Jego motto kapłańskie: „Bądź wola Twoja” (Mt 6,10).

W latach 2015-2018 pełnił posługę w parafii pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie, a następnie w parafii pw. Chrystusa Króla w Niedźwiadzie. Od dziecka związany z Liturgiczną Służbą Ołtarza. Młodzież to jego pasja. W obu parafach moderował i opiekował się LSO i KSM oraz SKC. Lubi turystykę pieszą i rowerową, interesuje się muzyką poważną i CCM.

„Studia w Rzymie odbieram jako kolejny etap w posłudze wg woli Bożej, szansę na rozwój osobisty oraz możliwość lepszego poznania Kościoła.”

Ks. Tomasz Zych ( Diecezja Sandomierska) będzie studiował teologię moralną na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Urodził się w 1992 w Sandomierzu. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 19.06.2017 z rąk księdza Biskupa Krzysztof Nitkiewicz.

Rozpoczął pracę w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie. Zbierał cenne doświadczenie katechetyczne nauczając religii. Szczególnie wiele radości przynosiła mu opieka nad rozwijającymi się grupami parafialnymi tj., Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz Scholą. Ponadto miał okazję spełniać się w diecezji jako moderator diakonii muzycznej, organizując wraz z rzeszą ludzi koncerty uwielbienia, kolęd.

„Wierzę, że zdobyte umiejętności mógłbym w przyszłości przenieść na życie duszpasterskie, pełniąc posługę w miejscach do których zostanę posłany. Ten nadchodzący czas oddaję w ręce Maryi, Matki Nieustającej Pomocy. Dziękuje za modlitwę i wszelkie wsparcie.”

Ks. Łukasz Duda ( Archidiecezja Warszawska) będzie studiował teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Urodził się w Radomsku, ale całe dzieciństwo i okres młodzieńczy spędził w Warszawie i Piasecznie, gdzie mieszkał wraz z całą rodziną. Ukończył Seminarium Duchownego w Warszawie. Posługiwał jako wikariusz na parafii w Laskach. Interesuje się światem przyrody, a także lubi czytać teksty filozofujących naukowców i znających świat nauki teologów.

Staram się wejść w czas studiów z otwartym umysłem, nie nastawiając się na wyciśnięcie z profesorów Pampeluńskiego uniwersytetu z góry założonych treści, ale raczej będąc gotowym na to co Oni będą gotowi dać.”

Ks. Jakub Ubysz Piasecki ( Diecezja Kaliska) będzie studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Urodził się w Ostrzeszowie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne diecezji kaliskiej w Kaliszu oraz magisterskie studia teologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 24.05.2014 został wyświęcony na prezbitera przez księdza Biskupa Edwarda Janiaka.

W latach 2014- 2018 pełnił funkcję wikariusza parafialnego w Ostrzeszowie, a od lipca 2018 w Stawiszynie. Opiekował się rozmaitymi grupami parafialnymi, zwłaszcza ministrantami oraz nauczał religii w szkole średniej i podstawowej.

Od 2018 pomagał w duszpasterstwie wiernych związanych z Nadzwyczajną Formą Rytu Rzymskiego w Kaliszu. Interesuje się historią, liturgiką, prawem oraz literaturą.

Ks. Krzysztof Młotek ( Diecezja Katowicka) będzie studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Pochodzi ze Studzionki k. Pszczyny. Był związany z Oazą oraz Ruchem Focolari. Święcenia diakonatu otrzymał w marcu 2011 roku z rąk JE Arcybiskupa Damiana Zimonia. Z kolei 12 maja 2012 roku z rąk JE Arcybiskupa Wiktora Skworca przyjął święcenia prezbiteratu. Pierwszy miesiąc kapłaństwa pracował jako kapelan w szpitalu. Następnie trzy lata posługiwał w Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej.

Mam nadzieję, że z Bożą pomocą, uda mi się bardzo dobrze wykorzystać ten czas, nie tylko zdobywając tytuł naukowy, ale również by jeszcze bardziej umocnić i pogłębić wiarę oraz tożsamość kapłańską.”

Ks. Paweł Rybka ( Diecezja Bydgoska) będzie studiował historię Kościoła i sztuki na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie.

Urodził się 8.10.1992 w Bydgoszczy. Po przyjęciu Święceń Kapłańskich w Bydgoskiej Katedrze 27.05.2017 z rąk księdza Biskupa Jana Tyrawy, rozpoczyna pracę w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza jako Wikariusz i Katecheta. Tworzy mobilną aplikację dla dzieci i młodzieży „Pacierz 2.0” oraz internetowy kanał na YouTube – Pajda Chleba z rozważaniami o Piśmie Świętym. W czerwcu 2018 roku rozpoczyna pracę w parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Dodatkowo zajmuje się Diecezjalną Szkołą Animatora Oazowego oraz w wybranych miesiącach prowadzi rozmowy z dziećmi w emitowanym w Telewizji Polskiej (Oddziale Bydgoskiem) programie „Bliżej Nieba”.

Ks. Michał Buraczyński ( Diecezja Warszawsko-Praska) będzie studiował teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Pochodzi z Nowego Dworu Mazowieckiego, z parafii p.w. św. Michała Archanioła. Od dzieciństwa związany ze środowiskiem ministrantów i Ruchu Światło-Życie. Ukończył Wyższe Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

7 czerwca 2014 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza Arcybiskupa Henryka Hosera. Pierwsze lata posługi kapłańskiej spędził w parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława w Stanisławowie oraz w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Sulejówku. Towarzyszył  parafianom w różnych wspólnotach: Ruchu Światło-Życie, kręgach Domowego Kościoła, Kręgu Biblijnym i Wspólnocie Ministrantów.

Ks. Maciej Biedroń ( Diecezja Tarnowska) będzie studiował teologię duchowości na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie.

Wychował się w Kisielówce (parafia Pasierbiec), małej miejscowości niedaleko Limanowej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchownego w Tarnowie.  27 maja 2017 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Andrzeja Jeża.

W 2017 roku ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie, obroniwszy pracę magisterską z teologii fundamentalnej, pt. „Wiara, nadzieja i miłość darem Boga nadającym sens życiu człowieka. Analiza encyklik Deus caritas est, Spe salvi i Lumen fidei”. Od sierpnia 2017 roku pełnił posługę wikariusza i katechety w parafii p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku.

 

Dołącz do nas!

UFUNDUJ STYPENDIUM DLA KSIĘDZA STUDIUJĄCEGO NA

PAPIESKIM UNIWERSYTECIE ŚWIĘTEGO KRZYŻA

Modlitwa,  pokuta i jałmużna.  To są środki, które pomagają nam się oczyścić. W sakramencie pokuty ksiądz mocą Chrystusa odpuszcza nam winy. Otrzymujemy przebaczenie. Zostaliśmy oczyszczeni. Możemy zacząć od nowa.

Ustanowienie stypendium jest okazją, aby wyrazić swoją wdzięczność samemu Chrystusowi za ustanowienie Kapłaństwa.

On sam, nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił kapłaństwo.

Aby mieć następców na ziemi, którzy pomogą ci się zbawić.

Potrzebujesz ciągle współpracy z łaską. Bo ciągle upadasz.

Potrzebujesz nadziei. Potrzebujesz dostępu do źródła łaski – sakramentów.

Ten dostęp umożliwia ci kapłan.

Jak możesz się odwdzięczyć?

Możesz podarować jednemu księdzu jałmużnę w formie wpłaty miesięcznej na stypendium na PUSC, np. 10 zł, 20 zł, 50 zł przez kolejne 12 miesięcy.

W ten sposób pomożesz jednemu  studentowi pokryć koszty nauki za dwa semestry.

Wyraź swoją wdzięczność !!!

WPŁAĆ NA STYPENDIUM DLA KSIĘDZA

Do tego koniecznie dodaj konkretną intencję i konkretne wyrzeczenie i masz zasługę w Niebie.
Wiemy, że  jest wiele fundacji, które proszą cię o wpłatę.
Ale pozwól, że ci przypomnę.
Wpłata na stypendium to jałmużna dla księdza, a tym samym dla samego Chrystusa. To twoje wyrzeczenie dla Niego.
To On ustanowił kapłaństwo dla Ciebie.
Dzięki kapłanowi masz dostęp do sakramentów – źródła życia wiecznego.
Wszyscy korzystamy z  poświęcenia i pracy księży, którzy posługują nam w Kościele na co dzień.
Powołania kapłańskie rodzą się w polskich rodzinach, by służyć nam i całemu Kościołowi.
Zwracamy się do polskich rodzin i wszystkich osób, które rozumieją posługę kapłana w Kościele Katolickim o wsparcie tej inicjatywy.

Kościół to w dużej mierze wierni: Ty i ja. Każdy człowiek wyznający wiarę katolicką. A to oznacza, że celem wszystkich naszych działań jest życie wieczne z Bogiem. Życie na ziemi to pielgrzymowanie do tego celu. W tym pielgrzymowaniu pomagają nam Kapłani.
Rola kapłana katolickiego jest unikalna i niezastąpiona, ponieważ posiada on władzę kapłańską otrzymaną od samego Chrystusa, Głowy Kościoła.
Dzięki tej władzy ksiądz może udzielić nam Sakramentów, potrzebnych abyśmy stali się członkami Kościoła i dziećmi Bożymi.
Sakramenty pomagają nam w codziennej walce duchowej do Nieba.
Sami ​nigdy​ nie dać rady. Potrzebujemy łaski. Łaska spływa na nas w Sakramentach.
Łaska pomaga nam przetrwać chwile pokusy, załamania, zmęczenia, zwątpienia, smutku a nawet rozpaczy. Łaska podniesie nas, abyśmy mogli walczyć dalej.
Aby dojść do ostatecznego celu – Nieba. Sakramenty to są pieczęcie Boże.
Dlatego potrzebujemy księdza, aby udzielił nam tych Sakramentów.
(za Katechizmem Kościoła Katolickiego)

Dołącz do nas!

Ufunduj PREZENT DLA KSIĘDZA w postaci ROCZNEGO STYPENDIUM DLA 1 KSIĘDZA wyjeżdżającego na Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie.

WPŁAĆ NA STYPENDIUM DLA KSIĘDZA

Fundacja FURCA – Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego
Kwidzyńska 1A 04-695 Warszawa telefon: +48 22 610 02 30 e-mail: biuro (at) furca.org
Fundacja zarejestrowana w: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000521991
REGON: 147453213
NIP: 952-213-20-99

 

Furca.org