ZJAZD ABSOLWENTÓW

Fundacja FURCA w dniach 25-27 października 2021 r. organizuje Zjazd Absolwentów Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, który odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Formacyjnym Dworek w Bożej Woli 15, 05-332 Siennica (woj. mazowieckie).

Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, wspólnych wspomnień i pogłębienia przyjaźni.

W programie przewidujemy także wykłady gości z Rzymu – ks. prof. Daniela Arasa (Dziekan Wydziału Komunikacji PUSC) oraz ks. prof. Héctora Franceschi (kanonista, były wicerektor PUSC):

  • „Jak komunikować piękno Kościoła w trudnych czasach?”
  • „Stosunek niezdolności do symulacji w wyrokach Roty Rzymskiej”
  • „Tzw. Droga Synodalna widziana z perspektywy Rzymu”

Wszelkie zapytania i zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@furca.org

Serdecznie zapraszamy!

Furca.org